Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Motivasjon by Mind Map: Motivasjon

1. Forventning

1.1. Gi vekstpunkt som skal følges (Noe å strekke seg etter)

1.2. At elevene er aktive

1.3. Elevene reflekterer

1.4. Være forberedt til timen

1.5. Yte innsats på sitt nivå

1.6. Arbeidets resultat

1.7. Ærlige elever

1.8. Holde avtaler og frister - gir beskjed ved hindring

2. Bevisstgjøring

3. Ros

4. Valg i metoder

5. Struktur

6. Tilpasse oppgavene til elevenes mestringssone

7. Variasjon i metoder

7.1. Gjøre noe som er morsomt

8. Lærer må være flink til å vise faglig engasjement

9. God relasjon til eleven

10. Tydelig lærer

11. Gode framovermeldinger

12. Gi elevene smakebiter på det som skal læres

13. Stille gode spørsmål

14. Mål for økta

15. Audiovisuelle hjelpemidler

16. Modellering

17. Bruke elevens interesser

18. Praktisk