Argumentaatio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Argumentaatio by Mind Map: Argumentaatio

1. Teesi eli tekstin väite

2. Argumenttien eli perustelujen lajeja

2.1. Auktoriteetit

2.2. Tilastot ja tutkimukset

2.3. Oma kokemus

2.4. Yleinen mielipide

2.5. Tunteeseen vetoaminen

2.6. Arvot ja moraali

2.7. Edut ja haitat

3. Retorisia keinoja eli argumenttien kielellisiä muotoiluja

3.1. Toisto

3.2. Liioittelu

3.3. Ironia

3.4. Tunnepitoiset sanat

3.5. Lukijan puhuttelu

3.6. Retorinen kysymys

3.7. Sitaatti

3.8. Vertaus

3.9. Listaus

3.10. Lähentävät pronominit

3.11. Sitaatti

3.12. Runokielen keinot: alku- ja loppusointu, personifiointi, metafora