Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Een dag uit het leven van een brede school by Mind Map: Een dag uit het leven van een
brede school
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Een dag uit het leven van een brede school

Mindmapping over de brede school

Basisschool

Wie werken er?

Directeur

Adjunct-Directeur

Leerkrachten mediatheek

Leerkrachten gym

Vaste leerkrachten

Onderwijsassistenten

Stagiares

Administratie

Congiërge

Schoonmaakteam

Peuterspeelzaal

Wie werken er?

Coördinator (Directeur)

Pedagogisch werkers (Leidsters)

Pedagogisch werkers (Groepshulpen)

Stagiaires

Administratie

Congiërge

Schoonmaakteam

Kinderdagverblijf

Wie werken er?

Coördinator (Directeur)

Pedagogisch werkers (Leidsters)

Pedagogisch werkers (Groepshulpen)

Stagiares

Administratie

Congiërge

Schoonmaakteam

Buitenschoolse Opvang

Wie werken er?

Begeleider van de kinderen

Leidinggevende

Stagiaires

Administratie

Congiërge

Schoonmaakteam

Jeugdzorg

Wie werken er?

Jeugdhulpverlener

Jeugdbeschermer

Maatschappelijk werker

Gedragswetenschapper

Unitsecretaresse

Sport en Spel

Wie werken er?

Leerkrachten voor gym

Welzijnswerk

Wie werken er?

Maatschappelijk werker

Muziek en Kunst onderwijs

Wie werken er?

Leerkrachten voor muziek

Leerkrachten voor Kunst

Mediatheek / Bibliotheek

Wie werken er?

Leerkrachten voor Mediatheek

Leerkrachten voor Bibliotheek