L'ORIGEN I L'EVOLUCIÓ DE LA VIDA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'ORIGEN I L'EVOLUCIÓ DE LA VIDA by Mind Map: L'ORIGEN I L'EVOLUCIÓ DE LA VIDA

1. L'origen de la biodiversitat

1.1. La biodiversitat i l'adaptació

1.1.1. Les adaptacions estructurals

1.1.2. Les adaptacions fisiològiques

1.1.3. Les adaptacions de comportament

1.2. La biodiversitat i l'evolució

2. Teories sobre l'origen de la biodiversitat

2.1. Les teories fixistes

2.2. La teoria de l'evolució de Lamarack

2.3. La teoria de Darwin

3. Les teories evolutives actuals

3.1. El neodarwinisme

3.2. Altres teories evolucionistes

3.2.1. El puntualisme

3.2.2. El neutralisme

3.3. L'especiació

4. Les proves de l'evolució

4.1. Les proves paleontològiques

4.2. Les proves biogeogràfiques

4.3. Les proves de l'anatomia comparada

4.4. Les proves embriològiques

5. Les hipòtesis sobre l'origen de la vida

5.1. Les primeres hipòtesis

5.1.1. L'origen sobrenatural

5.1.2. La generació espontània

5.2. La hipòtesi d'Oparin i Haldane

5.3. L'evolució de les cèl·lules

5.3.1. Els procariotes heteròtrofs

5.3.2. Els procariotes autòtrofs

5.3.3. Els procariotes heteròtrofs aerobis

5.3.4. Els eucariptes

5.4. La teoria endosimbiòtica