Křižovatka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Křižovatka by Mind Map: Křižovatka

1. vedení oddílu

1.1. články/novinky

1.2. Hry a programy

1.2.1. hry

1.2.2. Časopisy

1.2.2.1. Světýlko

1.2.2.2. Skaut

1.2.2.3. ??Teepek

1.2.2.4. Roverský kmen

1.2.2.5. ??Rovernet

1.2.2.6. Skauting

1.2.2.7. Skautský svět

1.2.2.8. Magazín pro rodiče

1.3. Program

1.3.1. předškoláci

1.3.2. vlčata a světlušky

1.3.2.1. Stezky a vše kolem nich

1.3.2.1.1. Nováček

1.3.2.1.2. Stezky

1.3.2.1.3. Výzvy

1.3.2.1.4. Symbolické rámce

1.3.2.1.5. Metodiky

1.3.2.1.6. hry

1.3.2.1.7. Praktické pomůcky - ke stažení

1.3.2.1.8. Burza

1.3.2.2. Odborky - Vlčci a světýlka

1.3.2.3. Světýlko

1.3.2.4. Vlčácký/světluškovský handbook

1.3.2.5. Metodiky

1.3.2.6. Závod vlčat a světlušek

1.3.2.7. Celostátní akce

1.3.2.8. Odbor vlčat a světlušek

1.3.2.9. Burza

1.3.3. skauti a skautky

1.3.3.1. Stezky a vše kolem nich

1.3.3.1.1. Nováček

1.3.3.1.2. Stezky

1.3.3.1.3. Výzvy

1.3.3.1.4. Sacculus

1.3.3.1.5. Metodiky

1.3.3.1.6. hry

1.3.3.1.7. Praktické pomůcky - ke stažení

1.3.3.1.8. Burza

1.3.3.2. Odborky

1.3.3.3. Podpora rádců

1.3.3.3.1. ??? Rádcovské kompetence

1.3.3.3.2. Jak rádce připravit a vzdělávat

1.3.3.3.3. Rádcovský zápisník

1.3.3.3.4. Žirafy - rádcovská setkání

1.3.3.3.5. Rádcovská akademie

1.3.3.4. Teepek

1.3.3.5. Skaut (časopis)

1.3.3.6. Handbook

1.3.3.7. Metodiky

1.3.3.8. Svojsíkův závod

1.3.3.9. Celostátní akce

1.3.3.10. Skautský odbor

1.3.3.11. Burza

1.3.4. roveři a rangers

1.3.4.1. Roverský začátek

1.3.4.2. Výzvy

1.3.4.3. Projekty

1.3.4.4. Odborky

1.3.4.5. Oddíl

1.3.4.6. Průvodci

1.3.4.7. Rovernet

1.3.4.8. Roverský kmen

1.3.4.9. Metodiky

1.3.4.10. Kurzy

1.3.4.11. Roverské akce

1.3.4.12. Roverský odbor

1.3.4.13. Burza

1.3.5. dospělí

1.3.5.1. Skautský svět

1.3.5.2. Vzdělávací akce

1.4. Základny a tábořiště

1.4.1. Vyhledávání

1.4.2. Mapa

1.4.3. Vložit nové

1.4.4. Upravit moje

1.5. Akce

1.5.1. vzdělávací akce/kurzy

1.5.1.1. Vyhledávání

1.5.1.2. Přidat novou akci

1.5.1.3. Upravit moje akce

1.5.2. tábor

1.5.3. nábor

1.5.4. celostátní akce

1.5.4.1. Charitativní akce

1.5.4.1.1. ??Velikonoční skautské kuřátko

1.5.4.1.2. ??Postavme školu v Africe

1.5.4.1.3. Společně proti leukémii

1.5.4.1.4. ??Betlémské světlo

1.5.4.2. Akce pro činovníky

1.5.4.2.1. Elixír

1.5.4.2.2. Poradní skála

1.5.4.2.3. HelpDesk

1.5.4.2.4. Ústřední lesní škola

1.5.4.3. Akce pro rovery

1.5.4.3.1. Mikulášský víkend

1.5.4.3.2. Obrok

1.5.4.3.3. ??Roverská porada

1.5.4.4. Závody

1.5.4.4.1. Svojsíkův závod

1.5.4.4.2. Závod vlčat a světlušek

1.5.4.5. Další akce...

1.5.4.5.1. ...

1.5.4.5.2. Přes 3 jezy

1.5.4.5.3. Ivančena

1.5.4.5.4. 72 hodin

1.5.4.5.5. Navigamus

1.5.4.5.6. Bambiriáda

1.5.4.5.7. ...

1.6. Mezinárodní rozměr skautingu

1.7. Řízení a organizování

1.7.1. Začínám s vedením oddílu

1.7.2. Evidence členů

1.7.2.1. Přihlášky

1.7.2.2. Příspěvky a registrace

1.7.3. Tým vedení oddílu

1.7.3.1. Kvalifikace

1.7.3.1.1. Vzdělávací akce/kurzy

1.7.3.2. Výměna zkušeností a nové informace

1.7.3.2.1. Vzdělávací akce/kurzy

1.7.3.2.2. Akce pro činovníky

1.7.3.3. Motivace

1.7.3.3.1. benefity

1.7.3.4. Podpora rádců

1.7.3.5. Získávání nových vedoucích

1.7.3.6. E-learning

1.7.4. Plánování a strategie

1.7.5. Komunikace a propagace

1.7.5.1. Komunikace s rodiči

1.7.5.2. Nábory

1.7.6. Administrativa tábora

1.7.7. Vyhledávání předpisů

1.7.8. Založení nového oddílu

2. řízení střediska (organizační jednotky)

2.1. novinky/zprávy

2.1.1. balíček (měsíční souhrn)

2.2. začínám s vedením střediska

2.3. Registrace členů

2.3.1. předpisy

2.3.2. návody

2.3.3. členské příspěvky

2.3.4. vzory dokumentů

2.4. Personalistika a řízení

2.4.1. získávání nových činovníků

2.4.2. vzdělávání činovníků

2.4.2.1. Kvalifikace

2.4.2.1.1. Vzdělávací akce/kurzy

2.4.2.2. Výměna zkušeností a nové informace

2.4.2.3. Pořádáme vzdělávací akci

2.4.2.3.1. Dotace na vzdělávání

2.4.2.3.2. Dokumenty a formuláře

2.4.2.4. E-learning

2.4.3. Motivace

2.4.3.1. Benefity

2.4.4. Strategie a plánování

2.4.5. Sněmy a volby

2.5. majetek a finance

2.5.1. zdroje financování

2.5.1.1. dotace v Junáku

2.5.1.2. programy státní správy a samosprávy

2.5.1.3. evropské projekty

2.5.1.4. dary, sponzoři a nadace

2.5.1.5. členské příspěvky a účastnické poplatky

2.5.1.6. vlastní hospodářská činnost

2.5.2. účetnictví

2.5.2.1. účetní software

2.5.2.2. Metodické listy

2.5.2.3. Daně

2.5.3. bankovní účty

2.5.4. pojištění

2.5.4.1. Pojištění majetku

2.5.4.2. Pojištění odpovědnosti

2.5.4.3. Úrazové pojištění

2.5.5. revize

2.5.5.1. vzory dokumentů

2.5.5.2. věstník ústřední revizní komise

2.5.5.3. školení revizorů

2.5.6. nemovitosti

2.5.6.1. Fond nemovitostí Junáka

2.5.6.2. Provoz a jeho náklady

2.5.6.3. Pronájem

2.5.6.3.1. Z pohledu nájemníka

2.5.6.3.2. Z pohledu vlastníka

2.5.6.4. Daň z nemovitosti

2.5.6.5. Opravy a investice

2.5.6.6. Základny a tábořiště

2.5.7. předpisy

2.5.8. Metodiky a vzdělávní

2.5.8.1. Metodické listy

2.5.8.2. Publikace

2.5.8.3. Vzdělávací akce pro hospodáře a revizory

2.5.8.4. ??Dotazy

2.6. Spisovna

2.7. Propagace

2.7.1. Nábory

2.7.2. Regionální komunikace

2.7.3. Metodiky a pomůcky

2.7.4. Grafický styl a manuál

2.8. ?? Akce

3. skautská organizace

3.1. benefity

3.1.1. Skautská telefonní síť

3.1.1.1. Přihlaste svoji jednotku do STS

3.1.1.2. Přihlaste sebe do STS

3.1.1.3. STS v kostce

3.1.1.4. ??Časté dotazy

3.1.1.5. STS Ceník

3.1.2. Členská karta a slevy

3.1.3. Energie

3.1.4. Počítače a software

3.1.5. Servery - místo pro váš web

3.2. kontakty

3.3. Strategie Junáka

3.4. Instituce a orgány

3.4.1. Kancelář ústředí junáka

3.4.2. Ústřední orgány

3.4.2.1. Valný sněm

3.4.2.2. Náčelnictvo

3.4.2.2.1. Členové

3.4.2.2.2. Pracovní skupiny

3.4.2.2.3. Materiály pro členy

3.4.2.3. Výkonná rada

3.4.2.4. Ústřední revizní komise

3.4.2.4.1. Členové

3.4.2.4.2. Provedené revize

3.4.2.4.3. Metodiky a vzory dokumentů

3.4.2.5. Rozhodčí a smírčí rada

3.4.2.5.1. Členové

3.4.2.5.2. Nálezy a rozhodnutí

3.4.2.6. Odbory

3.4.2.6.1. Infoodbor

3.4.2.6.2. Persoodbor

3.4.2.6.3. Skauting pro všechny

3.4.2.6.4. Eko odbor

3.4.2.6.5. Odbor duchovní výchovy

3.4.2.6.6. Zahraniční odbor

3.4.2.6.7. Odbor pro vzdělávání

3.4.2.6.8. Skautský odbor

3.4.2.6.9. Odbor vlčat a světlušek

3.4.2.6.10. Roverský odbor

3.4.3. Tiskové a distribuční centrum

3.4.3.1. Kontakty

3.4.3.2. Časopisy

3.4.3.3. Knihy

3.4.3.4. Inzerce

3.4.4. Kraje

3.4.4.1. seznam všech 14 krajů

3.4.5. Nadace

3.4.6. Zvláštní organizační jednotky

3.4.7. Skautský institut ABS

3.4.7.1. knihovna

3.4.7.2. muzeum

3.4.7.3. archiv

3.5. vzdělávání (pro vzdělavatele, o systému, ...)

3.5.1. Vzdělávací systém

3.5.2. Odbor pro vzdělávání

3.5.3. Ústřední lesní škola

3.5.4. Kurzy a další vzdělávací akce

3.5.5. Pořádáme vzdělávací akci

3.5.6. Nabídky pro kurzy

3.5.7. Publikace ke vzdělávání

3.5.8. E-learning

3.6. Krizová komunikace

3.7. Prodejny

4. homepage

4.1. novinky (všechny)

5. "Moje"

5.1. vzdělávací akce pro mě (podle funkce, věku, všechny)

5.2. oblíbené položky

5.3. notifikace

6. ostatní

6.1. e-knihovna

6.2. e-shopy

6.3. názory a blogy a diskuse