PROGRAM DEĞERLENDİRME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROGRAM DEĞERLENDİRME by Mind Map: PROGRAM DEĞERLENDİRME

1. Program Değerlendirme Modelleri

1.1. Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli

1.1.1. Girdi

1.1.2. Süreç

1.1.3. Çıktı

1.2. Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli

1.3. Provus ’un Farklar Yaklaşımı ile Modeli

1.3.1. Program standartlarını belirleme

1.3.2. Program performansını belirleme

1.3.3. Performans ile standartları karşılaştırma

1.3.4. Karşılaştırma sonucunda performans ile standartlar arasında farklılıklar olup olmadığını belirleme

1.4. Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, ve Ürün Modeli

1.4.1. Bağlamın değerlendirilmesi

1.4.2. Girdinin değerlendirilmesi

1.4.3. Sürecin değerlendirilmesi

1.4.4. Ürünün değerlendirilmesi

1.5. Eisner’in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli

1.5.1. Betimleme

1.5.2. Yorumlama

1.5.3. Değerlendirme

1.6. Hedefe Dayalı Değerlendirme

1.7. Stake’ın İhtiyaca Cevap Verici Değerlendirme Modeli

1.7.1. Değerlendirme uzmanı -Programın öyküsünü anlatır. -Özelliğini anlatır. -Müşterilerini ve personelini tanımlar. -Önemli konularını ve sorunlarını belirtir. -Başarılarını rapor eder.

1.7.1.1. Programı değerlendirenler

1.7.1.2. Öğrenci başarısını değerlendirenler

2. Program Değerlendirmesine İlişkin Yaklaşımlar

2.1. Ortama Göre

2.2. Program Tasarısına Göre

2.3. Başarıya Göre

2.4. Erişiye Göre

2.5. Öğrenmeye Göre

2.6. Ürüne Göre

3. Program Değerlendirme Türleri

3.1. Norma Dayalı Değerlendirme

3.2. Hedefe Dayalı Değerlendirme

3.2.1. Programa Girişte: Tanılayıcı

3.2.2. Program Sürecinde: Biçimlendirici

3.2.3. Programın Çıkışında: Düzey Belirleyici