שמשון רפאל הירש 1808-1888

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
שמשון רפאל הירש 1808-1888 by Mind Map: שמשון רפאל הירש 1808-1888

1. הושפע מ

1.1. חכם יצחק ברנייס

1.2. ר' יעקב אטלינגר

2. רעיונות

2.1. הכרת היהדות מתוך עצמה

2.2. תורה עם דרך ארץ

2.3. המצוות כסמלים

2.4. התורה - אמת, צדק, אהבה

3. יצירות מרכזיות

3.1. אגרות צפון

3.2. חורב

3.3. פירוש התורה

4. השפיע על

4.1. צבי גרץ

4.2. האורתודוכסיה המודרנית

4.3. תנועת עזרא

5. תחנות ביוגרפיות

5.1. לימודים באוניברסיטת בון

5.2. רבה של אולדנבורג

5.3. רבנות מחוז אוסנבריק

5.4. רבנות ניקשלבורג

5.5. רב קהילת עדת ישורון בפרנקפוקט

5.6. יסוד כתב העת - ישורון

5.7. פולמוס הפרדת הקהילות

6. חזרה