שמשון רפאל הירש 1808-1888

by Tarbur Israel 09/15/2013
736