Ohjauspalvelut 2009

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ohjauspalvelut 2009 by Mind Map: Ohjauspalvelut 2009

1. työnhakuvalmiuksen vahvistaminen

1.1. työhaast.video

1.2. ammattinetti

1.3. asiakirjat

1.4. työnhaun kysymykset

1.5. simulaatio

1.6. työnhakuopas

1.7. eurooppalainen CV

2. suomen kieli

2.1. Ryhmäharjoitukset

2.1.1. esitteleminen

2.1.2. haastattelusimulaatiot

2.2. Sanastot

2.2.1. esim.

2.2.2. oppijat omat

2.3. nettisivut

2.3.1. ammatti-info

2.3.2. infopankki

2.3.3. veta

2.3.4. amme

2.3.5. aihiot

3. HENKILÖKOHTAISEN TAVOITTEEN ASETTAMINEN

4. Lukujärjestys

5. oman osaamisen kartoittaminen

5.1. hopsit

5.2. ammattikuvaukset

5.2.1. ammatit

5.2.2. Jokeri

5.2.3. ammattinetti

5.3. osaamisen purku

6. Osaamisen markkinointi

6.1. Avoin hakemus eli markkinointikirje

6.1.1. Kuvallinen

6.1.2. Power Point

6.1.3. Motivointi

6.2. Simulaatiot

6.2.1. Tokbox

6.2.2. Ryhmäharjoitus

6.2.3. WavePad