Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ohjauspalvelut 2009 by Mind Map: Ohjauspalvelut 2009
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ohjauspalvelut 2009

oman osaamisen kartoittaminen

hopsit

Perushops kaikille. Henkilökohtaistaminen. Välitavoitteet. Omaehtoisuus ja omatoimisuus. Ohjaus ja tuki; ei pakkosyöttö.

ammattikuvaukset

osaamisen purku

Osaamisen sanallistaminen, oman ammatin luokittelu, ammatillisen sanaston esiinkaivaminen, oman alan tutkinnon perusteiden avaaminen.  

työnhakuvalmiuksen vahvistaminen

työhaast.video

ammattinetti

asiakirjat

työnhaun kysymykset

simulaatio

työnhakuopas

eurooppalainen CV

Osaamisen markkinointi

Avoin hakemus eli markkinointikirje

Simulaatiot

suomen kieli

Ryhmäharjoitukset

Sanastot

nettisivut

HENKILÖKOHTAISEN TAVOITTEEN ASETTAMINEN

Lukujärjestys