Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FX TRAN TAM by Mind Map: FX TRAN TAM

1. buổi 5

1.1. trường hợp lưu ý TLP1

1.2. trường hợp fail TLP2

1.2.1. LỰC ĐẢO

1.2.1.1. WKO

1.2.1.2. NÊM

1.2.2. RES

1.2.2.1. HAY TẠO MÔ HÌNH LOA TO DẦN . LỆNH TLP2 - RES - TLP1

1.2.3. FZ1

1.2.4. ĐẶC TÍNH SÓNG

1.2.4.1. các TH SELL ĐƯỢC

1.2.4.1.1. bên trên là SDL

1.2.4.1.2. GIẢM TIẾP DIỄN

1.2.4.1.3. GẶP CẢN BÊN TRÁI

1.2.5. chưa chạm vtm sóng đỏ

1.3. Risk

1.4. Other

2. buổi 6 FZ

2.1. FZ1

2.1.1. TH FAIL

2.1.1.1. GẶP CẢN MM

2.1.1.2. GẶP TLP1

2.2. FZ2

2.3. FZ3

2.4. FZ4- gt và gt ẩn

2.5. FZ5

2.6. FZ0

2.6.1. CÓ 2 TH NHẤT QUÁN NHẤT

3. BUỔI 7 PA+SMC

3.1. PA

3.1.1. RE

3.1.1.1. TẠI SNR,FZ,KN,GIAO PHIÊN

3.1.2. RE TIẾP DIỄN

3.1.3. RE CỰC TRỊ

3.2. SMC

3.2.1. RES

3.2.2. FRES

3.2.3. CH+BS+PMCB

3.2.3.1. TH1

3.2.3.2. TH2 GIẢM TIẾP DIỄN

3.2.3.2.1. TH FAIL BỞI FZ1

3.2.4. CH+BS+LK

3.2.5. RE SAU CHOH

3.3. Excluded

4. Buổi 1

4.1. tách sóng

4.1.1. 3 con sóng

4.1.1.1. https://www.tradingview.com/x/yYjtPqeq/

4.1.1.2. suy.sell sóng nào folow sóng nào

4.2. 3 lý thuyết xuông

4.2.1. tạo sóng mới khi gặp cản https://www.tradingview.com/x/xeTnrpjt/

4.2.2. gặp cản không phá đk về timefame lớn hơn lấy thêm hàng

4.2.2.1. thường tạo mô hình nêm.loa.kênh...

4.2.3. sóng to đỡ sóng nhỏ

4.2.3.1. kill h1 sang h2 .h4 canh

4.2.4. VÙNG GT

4.2.4.1. https://www.tradingview.com/x/GYzcXZzC/

4.2.4.2. cùng 1 tf muốn phá đk thì phải phá vùng GT

4.3. choch 3 loại

4.3.1. choch pv

4.3.1.1. tạo thêm bs dưới sw sau đó lên choch lại

4.3.2. choch ktk

4.3.2.1. https://www.tradingview.com/x/N4WXpNpd/

4.3.2.2. https://www.tradingview.com/x/17vNUmqN/

4.4. 3 loại sóng

4.4.1. sideway

4.4.1.1. th1

4.4.1.2. th2

4.4.2. sw hồi

4.4.2.1. buy sóng 3 chỉ đặt tp đỉnh gần nhất sóng 3

4.4.2.1.1. https://www.tradingview.com/x/mSKm5iSh/

4.4.3. phiên,giao phiên chỉ là hợp thức sóng

4.5. lý thuyết

4.5.1. choch bt

4.5.1.1. https://www.tradingview.com/x/xcnDYsLX/

4.5.2. choch,bos,fz,swing,sóng

5. buổi 2

5.1. VÙNG PMCB

5.2. TLP 1

5.2.1. TLP1 chỉ là quét thanh khoản kích hoạt sóng sét

5.2.1.1. quét tk xong lên luôn

5.2.1.1.1. lưu ý được quyền gồng lệnh tới đỉnh con sóng trắng

5.2.1.2. trong quá trình xuống quét tk tạo choch mới thì canh ở sw gần nhất

5.2.1.2.1. lưu ý mọi thứ đều tuân theo cấu trúc.trap chỉ quét thanh khoản.có khi kill 1 point

5.2.2. vùng entry vào lệnh

5.2.2.1. các trường hợp bóp entry

5.2.2.1.1. từ entry 1 >>entry 2

5.2.2.1.2. entry bóp ở 2 ttimefame

5.2.2.1.3. entry chuẩn

5.2.2.2. trường hợp ko đk nới entry

5.2.2.2.1. ISB , OSB

5.2.2.2.2. ,FZ,GT VÀ GT ẨN

5.2.2.2.3. 1 CÂY NẾN CÒN HÀNG

5.2.2.3. trường hợp vtlm to

5.2.2.3.1. tạo mô hình 2d,3d ở các vtm nhỏ hơn

5.2.2.3.2. vào ltf chờ xác nhận.m1,m5... theo entry m1,m5, RE

5.2.2.3.3. wykoff

5.2.2.3.4. nến xác nhận

5.2.2.3.5. RE

5.2.3. TH FAIL

5.2.3.1. GẶP CẢN MM

5.2.3.2. tới vùng MCB cuối

5.2.3.2.1. lưu ý. vẫn buy tlp được tuy nhiên gặp fz vẫn phải dừng

5.3. sóng đẩy C và sóng đẩy luôn

5.3.1. sóng đẩy C chỉ là sóng đẩy

5.3.2. sóng đẩy luôn. khi choch đủ xác nhận sóng trắng

5.3.2.1. CÁC TRƯỜNG HỢP TẠO SÓNG ĐẨY THƯỜNG TẠO CÁC MÔ HÌNH Ở TIMEFAM NHỎ HƠN NHƯ NÊM.KÊNH.LOA...

5.4. TLP2

6. buổi 3

6.1. đặc tính sóng

6.1.1. SDC VÀ SDL

6.1.1.1. SDC.

6.1.1.1.1. TH không đk sell

6.1.1.1.2. https://www.tradingview.com/x/a6BODA5u/

6.1.1.1.3. th được sell TLP1

6.1.2. sóng sideway hồi

6.1.2.1. vẫn buy folow sóng vàng bt cần folow con sóng đỏ , trong quá trình hồi lên có thẻ sell chốt bớt và đk quyền gồng phá đáy

6.1.2.1.1. https://www.tradingview.com/x/C5gty08P/

6.1.2.2. muốn gồng phá đáy nhất định phải phá qua GT

6.1.3. SÓNG SW

6.1.3.1. TH 1

6.1.3.2. TH 2. trong sóng

6.1.3.2.1. TH KHÔNG CÓ TIN

6.1.3.2.2. tăng tiếp diễn, giảm tiếp diễn

6.1.3.2.3. tăng tiếp diễn vẫn sell bt tuy nhiên sell cẫn lưu ý vì chỉ là về vùng còn hàng.còn buy thì đk quyền gồng phá đỉnh

6.1.3.3. có gt

6.1.3.3.1. https://www.tradingview.com/x/Apmov5lk/

6.1.3.4. nằm trong sw

6.1.3.4.1. https://www.tradingview.com/x/aVMviGsA/

6.1.3.4.2. th2

6.1.3.5. trong sóng

6.1.3.5.1. TH1

6.1.3.5.2. th2

6.2. cú ROF

6.2.1. mục đích quét thanh khoản của các trade,phiên á,âu để tiếp tục cho SDL

6.2.1.1. TH CÓ TIN

6.2.1.1.1. quét xong buy stop

6.2.2. th1

6.2.3. th2. tạo 2d 3d lấy thanh khoản để đẩy

6.2.4. chờ cú hồi r buy lên

6.3. 2 LỆNH GẦN NHAU

6.3.1. SÓNG SW VÀ SÓNG SWH

6.4. fz1

6.4.1. https://www.tradingview.com/x/kMgpIMJ8/

6.5. LỰC ĐẢO

6.5.1. lưu ý. chap phiên thường ở phiên Á từ m5 trở xuống

6.6. SWC

6.6.1. lưu ý vẫn folow sóng canh như bt

7. buổi 4

7.1. TLP2

7.1.1. ĐỊNH NGHĨA

7.1.2. HÌNH THÁI

7.1.2.1. TRONG SÓNG

7.1.2.2. TRONG SWING

7.1.3. ENTRY

7.1.3.1. GIỐNG VỚI TLP1

7.1.3.1.1. các trường hợp bóp entry

7.1.3.1.2. trường hợp ko đk nới entry

7.1.3.1.3. trường hợp vtlm to

7.1.4. CÁC TH FAIL

7.2. People

7.3. Assets

8. buổi 8

8.1. wykoff