Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIÈNCIA by Mind Map: CIÈNCIA

1. Definició

1.1. Coneixement sistematitzat

1.2. Elaborat mitjançant

1.2.1. Observacions

1.2.2. Raonaments

1.2.3. Proves

1.3. Ens permet fer prediccions

1.3.1. Concretes

1.3.2. Quantitatives

1.3.3. Comprovables

1.4. De fets

1.4.1. Passats

1.4.2. Presents

1.4.3. Futurs

2. Tipus

2.1. Ciències formals

2.1.1. No tenen contingut, es fixen en la forma

2.1.2. Matemàtiques i Lògica

2.2. Ciències socials

2.2.1. Estudien ésser humà en cultura i societat

2.2.2. Antropologia, Política, Història, Psicologia, Sociologia

2.3. Ciències experimentals o naturals

2.3.1. Estudien la natura

2.3.2. Segueixen el mètode científic o experimental

2.3.3. Exemples

2.3.3.1. Química

2.3.3.1.1. Estudi canvis químics

2.3.3.2. Física

2.3.3.2.1. Estudi canvis físics

2.3.3.3. Astronomia

2.3.3.3.1. Estudi dels astres i univers

2.3.3.4. Biologia

2.3.3.4.1. Estudi dels éssers vius

2.3.3.5. Geologia

2.3.3.5.1. Estudi de la Terra

3. Exercici

3.1. Buscar dos diaris o webs en mateix dia

3.2. Escollir signe del zodíac

3.3. Comparar prediccions

3.4. Posar a la llibreta