CREACIÓ DE BLOCS I PÀGINES WEB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CREACIÓ DE BLOCS I PÀGINES WEB by Mind Map: CREACIÓ DE BLOCS I PÀGINES WEB

1. HISTÒRIA

1.1. En aquela època l'accés d'internet eren molt restringits, i les persones que més tenien accés eren:

1.1.1. Persones vinculades a la recerca i la universitat.

1.2. Va ser molt recient:

1.2.1. L'any 1990 els primers webs web que van crear va ser: del World Wide Web i el primer llenguatge d'elaboració.

1.2.1.1. Ho va crear l'investigador Tim Berners-Lee, del CERN de Ginebra, qui va idear el sistema.

2. PUBLICACIÓ D'INFORMACIÓ A INTERNET

2.1. Quan dissenyem una publicació hem de distingir dos nivells.

2.1.1. Els continguts

2.1.2. L'estructura i el format

2.2. Disseny dels continguts

2.2.1. Hi ha de diferents tipus:

2.2.1.1. Text

2.2.1.2. Imatges

2.2.1.3. Fotografies

2.2.1.4. Vídeos

2.2.1.5. Música

2.2.2. Han de ser originals teus o obtinguts de fonts amb permisos d'autorització.

2.2.3. Quan has de planificar una publicació electrònica, has de vetllar bé perquè:

2.2.3.1. La informació sigui correcta i precisa.

2.2.3.2. La informació s'organitzi en parts diferenciades amb uns títols clars.

2.2.3.3. Els textos hagin passat la correcció ortogràfica.

2.2.3.4. Les imatges i els vídeos aportin informació significativa.

2.2.3.5. Els enllaços externs apuntin a llocs de qualitat.

2.2.4. La informació ha de ser respectuosa amb les persones, les idees i les Institucions.

2.2.4.1. Tampoc es poden publicar dades de caràcter privat d'altres persones sense el seu consentiment.

2.2.4.1.1. Només el material que estigui sota una llicència Creative Commons (CC) pot ser reutilitzat legalment, sense necessitat de demanar permís.