Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

אימפריאליזם by Mind Map: אימפריאליזם
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

אימפריאליזם

בריטניה

"הודו "היהלום שבכתר

כריתת תעלת סואץ - קיצור הדרך הימי מאנגליה להודו - קו החיים של האימפריה הבריטית

דיבור אנגלית באזורי הכיבוש הבריטי

אפריקה

צרפת

דיבור צרפתית באזורי הכיבוש הצרפתי

גרמניה

דיבור גרמנית באזורי הכיבוש הגרמני

איטליה

רוסיה

יפן

ארצות הרית

קולוניות

אפריקה ואסיה

מניע כלכלי

אימפריאליזם חדש

מניע דתי

הפצרת הנצרות ע"י מסיונרים בקרב התושבים המקומיים

הדת הנוצרים והתרבות המערבית, עולות על התרבויות המקומיות

תפקיד האדם הלבן הינו להפיץ את התרבות המערבית בקרב עמים "פרימיטיביים"

מניע צבאי ולאומי

בניית בסיסים לחילות הים

מדינות היו מעוניינות לפאר את המולדת ע"י שליטה באזורים נרחבים

יתרונות האימפריאליזם למדינות הנכבשות

קדמה טכנולוגית ורפואית

רמת החיים החלה לעלות

כבישים ומסילות ברזל נבנו

ההשכלה המערבית חדרה לשבכת העילית של בני המקום

מאזן כוחות

מדינות אירופה היו חזקות במידה שווה והמלחמות ביניהן פסקו