Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Професійне становлення особистості студента by Mind Map: Професійне становлення особистості студента
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Професійне становлення особистості студента

Шляхи професіоналізації особистості студентів

Формальний шлях (виконання лише тих вимог і вказівок, які вимагаються викладачем, дирекцією, академгрупою тощо)

Неформальний шлях (студент сам ставить собі за мету самовдосконалення)

Такий, що пов'язаний із вузькою спеціалізацією студента, і шлях підготовки широко освіченого фахівця (залучення його до різноманітних професійних і загальноосвітніх знань)

Стадії послідовних змін у мисленні студента (за Г.Крайгом)

"початкового дуалізму" - пошук істини, прагнення до знань. Обов'язок викладача - навчати, студента - старанно вчитися)

"концептуального релятивізму" - визнання і схвалення різних точок зору вчених

"самостійно обраної позиції та відповідальності" - потреба у відповідях на питання, вироблення власної думки

Навчання у ВНЗ повинно орієнтувати студента на розвиток професійних здібностей, творчого потенціалу. Необхідні не лише знання та вміння, а й засоби самтостійного досягнення професійних завдань (поставлені самим студентом)

«Я-концепція» майбутнього фахівця

«Образ-Я»

«Ставлення-Я»

«Вчинок-Я»

Фахова компетентність

Аргументувати шляхи вирішення проблеми на різних її стадіях

Загальна ерудиція (знання фахових/загальноосвітних дисциплін

Володіння професійною технологією, термінологією

Поліфункціональність

вміння працювати в команді, з колегами

Професійне самовдосконалення студента

Особистісний розвиток

Постійне покращення самостійної роботи

Чітка професійна позиція - стати вискокваліфікованим фахівцем

Постійне закріплення пройдениого матеріалу

Способи і методи самовиховання студента

Самопримус

Самопереконання

Самонавіювання

Самонаказ

Самосхвалення