Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LEDELSE by Mind Map: LEDELSE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

LEDELSE

TRANSFORMASJONSLEDELSE (TFL)

DE 4 I`ENE

MLQ

5 KOMPETANSER SOM MÅ BLI LÆRT

FORSKNING

TRANSAKSJONSLEDELSE (TAL)

Basert på kontrakter som regulerer relasjonene

Jobb kontraktene er skriftlige, fulgt opp av regler, erklærnger, arbeidsvilkår, goder og disiplinære koder

Betinget belønning etter innsats

LEDELSE VED UNNTAK - AKTIV: Følger med og leter etter avvikf ra regler og rutiner, korrigerer avvik

LEDELSE VED UNNTAK - PASSIV: Griper kun inn i sitasjoner dersom regler ikke blir fulgt

Laissez-faire: Unngår ansvar, unngår å ta avgjørelser

KONSTRUKTIVE TRANSAKSJONER

IKKE LEDELSE

LA DE SKURE

MOTIVASJON

AKTIVERING

RETNING

OPPRETTHOLDELSE

INTENSITET

BIO, PSYK, OG SOS. FAKTORER

BYGGE MOTIVASJON

DEMOTIVERING

BELØNNING

ER EN KOMPENSASJON ELLER KONSEKVENS

BELØNNING KAN VIRKE VED ØNSKE OM MIDL. Å FÅ FOLK TIL Å ADLYDE, STILLE OPP OG GJØRE EN ORDRE

VIRKER IKKE VED MÅL OM Å OPPNÅ DETTE:

LÆRING

HJERNEN

5 STADIER FOR OPTIMAL LÆRING

OMGIVELSENES PÅVIRKNING PÅ LÆRING

5 GR.LEGGENDE MOMENTER TIL GOD FORMIDLING

BYGGE OPP UNDERVISNINGEN

STRESS OG TRUSLER

LÆRT HJELPELØSHET