Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier by Mind Map: Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier

Mål: Fokus på de mange gode fortællinger, som er afhængige af, at VI formidler dem

Oplevelsen af (værdien af) litteraturen og den gode fortælling i alle medier

Bibliotekerne bliver synlige for dét, vi betragter som en kerneydelse, og som vi er uddannede til

Sidegevinst: Personalet vil være nødt til at opkvalificere sig inden for et område, som mange af os brænder for

Målgruppe: Alle! Børn, unge, voksne

Litteratur- og fortællefestival fx 14 dage i efteråret - evt. i samarbejde med skoler, øvrige kulturinstitutioner, Megafonen, Foreningen Norden m.fl.

Skriveværksteder for henh. børn og voksne - på nettet, SMS og IRL

Forfatterarrangementer for henh. børn og voksne

Tegneserieworkshops - også for voksne

Fortælle- og højtlæsningsaftener

Bogbyttedag

Læs bogen - se filmen-arrangementer

Hør historien - mal et billede (for småbørn, med billedkunstpædagog)

Løbende PR for alle aktiviteter i fast ugentlig avisrubrik, Radio Køge, landsdækkende medier, på hjemmesiden osv. helst med professionelt logo

Aktiviteter specielt for børn

Læseklubber i alle biblioteker

Højtlæsning og fortælling, fx pyjamasarrangementer

Deltagelse i div. forældremøder, hvor vi formidler læseglæde ved at fortælle om gode højtlæsningsbøger

Samarbejde m. læsekonsulenter så vi understøtter den tekniske læseindlæring med oplevelsesorienterede medier og deres fortællinger

Nytænke konceptet "Den gode historie" målrettet børn, der starter i bh-klasse og rettet mod børn, forældre og lærere/pædagoger

Evt. koble til spil-forslaget fx workshops m. fremstilling af egne, fortællende spil (omtalt på spillefugledagen)

Evt. koble m. forslaget om det flerdimensionelle (sanselige) bibliotek

Aktiviteter specielt for voksne

SMS-service m. anbefalinger af bøger osv

Vinterbogen udvikles til koncept, der kører hele året

Månedens læser

Udvikle nye formidlingstiltag á la "Opening the Book"

Formidling via hjemmesiden m. anmeldelser/omtale af bøger

Book crossing

Læser til læser anbefalinger hængt op i biblioteket

Sammenhæng med de 4 søjler: Borgernes oplevelse og kultur - vi udbreder det glade budskab om kunstens evner til at skabe mening og sammenhæng

Mål specielt for børnebiblioteket

Flere børn læser, lytter, ser, skriver, spiller flere fortællinger

Flere børn og unge tænker på biblioteket som et oplevelsessted

Øget fokus på kvalitetsfortællingernes muligheder ift at skabe lystlæsning

Øget fokus på moderne børnemedier

Bredere samarbejdsmuligheder i kommunen

Forældres forståelse af, at det er LÆSEOPLEVELSEN, der giver bedre læsefærdigheder

Mål specielt for voksenbiblioketet

Inspirere vores lånere til at låne noget nyt og ukendt

Udvide interessen for litteratur

Åbne folks øjne for, at der findes mange gode bøger, som ikke får masser af spalteplads i medierne

Varighed: Særligt fokus i 2010 - med overførsel til 2011, hvis skolesystemet skal nå at komme helt med Vi synes, en litteratur- og fortællefestival skal være en årligt tilbagevendende begivenhed