μορφές ενέργειας

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
μορφές ενέργειας by Mind Map: μορφές ενέργειας

1. Ηλεκτρικη ενεργεια

2. Θερμοτητα

3. Πυρηνικη ενεργεια

4. Φωτεινη ενεργεια

5. Χημικη ενεργεια

6. Κινητικη ενεργεια

7. Δυναμικη ενεργεια