Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
film by Mind Map: film

1. beskæring og perspektiv

1.1. en beskæring af et billede er den afstand, som kameraet har til motivet. supertotal og total er en måde at filme på, når man vil give et overblik over sted, og hvor mange personer der er. en instruktør vælger ofte at bruge totalbilleder i filmens anslag. det giver publikum et indtryk af filmens univers.

1.2. når man filmer i halv total, ser man blot noget af personerne.man kan fx bruge halv total, når to personer taler sammen i en film, nærbilleder er gode til at vise en persons tanker og følelser. det vil sige, at man beskærer billedet, så man ser personens ansigtudtryk.

1.3. fugleperspektiv er, når motivet ses ovenfra. motivet bliver småt og ubetydeligt. normalperspektiv er, når motivet er i samme højde som kameraet. frøperspektiv er, nå motivet ses nedefra. motivet synes stort og pragtfuldt

2. klipning

2.1. instruktøren skal beslutte om der skal lægges andre effekter på

2.2. det kan fx være filmmusik

2.3. effektlyde som fx lyden af ambulancen

2.4. eller om der skal ændres i filmens farver.

2.5. det kaldes colorgrading

2.6. en film kan klippes på mange måder. ofte klippes den, så den følger en tidslinje. en krydsklipning er også en almindelig at klippe på

3. levende billeder

3.1. de levende billeder er meget mere end film

3.2. det er fx tv-reklamer, musikvideo, nyhedsindslag og dokumentarprogrammer

3.3. men fælles for dem alle er, at de anvender filmens sprog

3.4. en instuktør skal træffe mange valg, når han skal skabe en films udtryk

4. lyd

4.1. der er fire lydspor: reallyd,speak,musik og effektlyde.

4.2. reallyde er de lyde der naturligt er på den location hvor filmen optages

4.3. effektlyde er lyde der er forstærket. det kan være et hjerte der banker

4.4. musik er en vigtig del af film fordi musik påvirker tilskuerens følelser

5. Et kameras bevæelser

5.1. kameraet kan være håndhold, stå på et stativ eller være fastspændt på en bil eller helikopter. Det kan skabe ægte stemning i filmen, vis en instruktør vælge at filme med et håndhold kamera. Kameraet kan panorere, tilte være skråt eller på hovedet. Travelling er, når kameraet følger et motiv, der bevæger sig ved hjælp af en Dolly, skinner en bil eller en kran.