Opgavens pentagon

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opgavens pentagon by Mind Map: Opgavens pentagon

1. 5. Hvilken type tekst skriver du, og hvordan er din fremgangsmåde

1.1. Fremgangsmåde

1.2. Ideel arbejdsgang (= opgavens struktur)

1.3. Rækkefølge i undersøgelsen: (først, så, dernæst, derefter og endelig)

1.4. Fremstillingsformer: planlægge, indsamle, analysere, diskutere, analysere

2. 4. Hvad er din synsvinkel? Hvilken faglig teori/metode spørger du med?

2.1. Nøglebegreber i opgaven

2.2. Teorier til analysere, forklare og diskutere med

2.3. Metoder (faglige praksisser til at indsamle, analysere og handle fagligt

3. 1. Hvad spørger du om? Problemformulering

3.1. Observation

3.2. "mangel"

3.3. Undren

3.4. Motivation

3.5. problemstilling

3.6. fagligt hul

4. 3. Hvilke materialer spørger du til? Empiri, data, kilder, fænomener

4.1. Tekster (sagtekster, journaler o.lign)

4.2. Interview

4.3. cases

4.4. Observationer

4.5. Målinger

4.6. Statistikker

5. 2. Hvorfor spørger du? Faglig formål, hensigt og relevans.

5.1. Bidrag til faget

5.2. Hvem kan bruge opgavens resultater?

5.3. Handleanvisninger

5.4. Ændre praksis