Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІІ семестр by Mind Map: ІІ семестр

1. Змістовий модуль І. Лексикологія як науково-навчальна дисципліна. Слово як основна одиниця мови

1.1. Тема 1. Поняття про лексикологію. Лексикологія як наукова дисципліна

1.1.1. лекція (2 год)

1.1.2. практичні заняття (2 год)

1.1.3. самостійні роботи (4 год)

1.2. Тема 2. Слово – одиниця лексичного рівня мови

1.2.1. практичні заняття (2 год)

1.2.2. семінарські заняття (2 год)

1.2.3. самостійні роботи (4 год)

1.3. Тема 3. Багатозначність слів

1.3.1. практичні заняття (4 год)

1.3.2. самостійні роботи (4 год)

1.4. Тема 4. Типи лексичних значень слів

1.4.1. практичні заняття (2 год)

1.4.2. семінарські заняття (2 год)

1.4.3. лабораторні заняття (2 год)

1.4.4. самостійні роботи (4 год)

1.5. Модульна конрольна робота 1

2. Змістовий модуль ІІ. Системний характер лексики

2.1. Тема 1. Омоніми в українській мові. Пароніми

2.1.1. лекція (2 год)

2.1.2. практичні заняття (2 год)

2.1.3. лабораторні заняття (2 год)

2.1.4. самостійні роботи (4 год)

2.2. Тема 2. Антоніми в українській мові

2.2.1. практичні заняття (2 год)

2.2.2. самостійні роботи (4 год)

2.3. Тема 3. Синоніми в українській мові

2.3.1. лекція (2 год)

2.3.2. практичні заняття (4 год)

2.3.3. лабораторні заняття (2 год)

2.3.4. семінарські заняття (2 год)

2.3.5. самостійні роботи (6 год)

2.4. Модульна конрольна робота 2

3. Змістовий модуль ІІІ. Диференціація лексики української мови

3.1. Тема 1. Лексика української мови з погляду її походження

3.1.1. лекція (2 год)

3.1.2. практичні заняття (2 год)

3.1.3. семінарські заняття (2год)

3.1.4. лабораторні заняття (2 год)

3.1.5. самостійні роботи (4 год)

3.2. Тема 2. Активна й пасивна лексика української мови

3.2.1. лекція (2 год)

3.2.2. практичні заняття (2 год)

3.2.3. семінарські заняття (2 год)

3.2.4. лабораторні заняття (2 год)

3.2.5. самостійні роботи (4 год)

3.3. Тема 3. Термінна лексика української мови

3.3.1. практичні заняття (2 год)

3.3.2. лабораторні заняття (2 год)

3.3.3. самостійні роботи (4 год)

3.4. Тема 4. Лексика української мови за сферою вживання

3.4.1. практичні заняття (2 год)

3.4.2. семінарські заняття (2 год)

3.4.3. самостійні роботи (6 год)

3.5. Модульна конрольна робота 3,4