Kā MindMeister var palīdzēt skolotājam?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kā MindMeister var palīdzēt skolotājam? by Mind Map: Kā MindMeister var palīdzēt skolotājam?

1. Sadarboties ar skolēniem

1.1. Apvienot mācīšanu ar mācīšanos

1.1.1. Ar domu kartēm ir iespēja sadarboties skolotājam un skolēniem

1.1.2. Var iegūt skolēnu interesi, uzmanību un koncentrēšanos

1.1.3. Skolēni neveic tikai informācijas kopēšanu

1.1.3.1. Aktīva domāšana

1.1.3.2. Aktīva mācīšanās

1.1.3.3. Aktīva piezīmju veikšana

1.1.4. Uz sevi virzīta mācīšanās

1.1.4.1. Skolēni atspoguļo viņu pašu izpratni un stilu

1.1.4.2. Motivējoša mācīšanās

1.2. Noturēt kontaktus ar skolēniem

1.2.1. Nodot domu kartes skolēniem gan pirms, gan pēc mācību stundas

1.2.1.1. Skolēni var sagatavoties stundām

1.2.1.2. Skolēni var sekot līdzi visam pēc stundām

1.2.2. Stundā veidoto materiālu izmantošana

1.2.2.1. Kopskats

1.2.2.2. Atslēgvārdi

1.2.2.3. Jēdzienu izkārtojums

1.2.2.4. Sakarības starp jēdzieniem

1.2.3. Veidot domu kartes stundas laikā

1.2.3.1. Pievienot/ izdzēst / pārveidot jēdzienus

1.2.3.2. Iedalījums un sakarības

1.2.3.3. Jaunas idejas

1.2.3.3.1. Veicināt radošumu

1.2.3.4. Jautājumi

1.2.3.4.1. Veicināt pētīšanu un problēmu risināšanu

1.2.3.5. Strādāt ar dotajiem paraugiem

1.2.4. Pēc lekcijas

1.2.4.1. Dažādu jēdzienu aptveršana

1.2.4.1.1. Praktiskie darbi

1.2.4.1.2. Pārbaudes darbi

1.2.4.1.3. Citi resursi

1.2.4.2. Skolēni var sadarboties savā starpā

1.2.4.2.1. Dalīties ar savām domu kartēm

1.2.4.2.2. Veicot grupu darbu

2. Mācību stundās

2.1. Veidojot mācību stundas saturu

2.1.1. Veidojot mācību stundas kopskatu

2.1.2. Izpētot detaļas

2.1.3. Attēlojot iedalījumu un dažādas saistības

2.1.4. Palīdz skolēniem vizualizēt informāciju

2.2. Pievienojot adreses uz citiem resursiem

2.2.1. Multimediju faili

2.2.2. Mājas lapas

2.2.3. Dokumenti

3. Darba plānošanā

3.1. Skolotāja darba plānošana

3.1.1. Klasēm

3.1.1.1. Mācību stundām

3.1.1.2. Mājas darbiem

3.1.1.3. Pārbaudes darbiem

3.1.2. Semestriem

3.1.2.1. Mācību grafikam

3.1.2.2. Veicamo darbu sarakstam

3.1.2.3. Administratīvajiem uzdevumiem

3.2. Visa informācija ir atrodama vienuviet

3.2.1. Labi organizēta

3.2.2. Ātra un viegla pieeja

3.2.3. Saites un pielikumi

3.2.4. Iespēja dalīties ar citiem

4. Vērtēšanā

4.1. Novērtēt skolēnu zināšanas pēc skolēnu veidotajiem darbiem

4.2. Diagnosticēt un labot skolēnu pārpratumus un neskaidrības

5. Informācijas nodošanā