Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOMUNIKACIJA by Mind Map: KOMUNIKACIJA

1. Neformalna komunikacija

1.1. sekundarna i složena komunikacijska mreža

1.2. nema unaprijed određenu liniju

1.3. djelatnici neformalno komuniciraju

1.4. stvara opuštenu i ugodnu klimu

2. Formalna komunikacija

2.1. planirana

2.2. sustavna

2.3. službeni proces prijenosa informacija

2.4. govorna

2.5. pisana

2.6. silazna

2.7. uzlazna

2.8. horizontalna