Quy trình phục vụ rượu vang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình phục vụ rượu vang by Mind Map: Quy trình phục vụ rượu vang

1. TRƯỚC

1.1. Chuẩn bị CCDC

1.2. Kiểm tra CCDC

2. TRONG

2.1. Giới thiệu

2.1.1. Tên rượu / Nhà sản xuất

2.1.2. Quốc gia

2.1.3. Giống nho

2.1.4. Năm sản xuất

2.2. Phục vụ

2.2.1. Cắt Seal

2.2.2. Ghim xoắn ốc

2.2.3. Xoay

2.2.4. Rút

2.2.5. Mời

2.2.6. Rót

3. SAU

3.1. Chăm thêm

3.2. Upsell

3.2.1. Khác loại đổi ly