pc

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
pc by Mind Map: pc

1. hardware

1.1. CPU

1.1.1. font d'alimentació

1.1.1.1. transformar el corrent altern en corrent continu i redueix de 230 V a 3-12 V

1.1.1.2. serveix de suport i permet la comunicació entre els diferents components de l'ordinador

1.1.1.3. És connecten el Microprocessador, memòries RAM i ROM, discos durs i lectors-gravadors de CD-ROM i DVD.

1.1.2. placa base

1.1.2.1. És una placa de plàstic amb un circuit gravat a la seva superfície.

1.1.2.2. Serveix de suport i permet la comunicació entre els diferents components de l'ordinador.

1.1.2.3. Les pistes de la placa base són cables per on passa l'electricitat.

1.1.3. microprocessador

1.1.3.1. Fa de cervell de l'ordinador, rep informació dels perifèrics d'entrada, la processa i desprès envia la solució als perifèrics de sortida.

1.1.3.2. Es col·loca en la placa base, en un sòcol preparat especialment per acollir-lo.

1.1.3.3. És compon de milions de transistors

1.1.4. memòria Ram

1.1.4.1. Serveix per processar la informació i obtenir un producte útil.

1.1.4.2. Està composta per diversos circuits integrats que estan soldats en una placa de plàstic.

1.1.4.3. Quan l'ordinador s'apaga la informació emmagatzemada en la memòria RAM es perd.

1.1.4.4. Es col·loca en un sòcol especial en la placa base anomenar Ranura de memòria.

1.1.5. Disc dur

1.1.5.1. Quan l'ordinador s'apaga les dades no s'esborren.

1.1.5.2. Guarda programes permanentment.

1.1.6. ports i ranures

1.1.6.1. Normalment estan situats a la part posterior de la torre, però també hi ha molts ordinadors que tenen un parell de ports USB davant per facilitar l'accés.

1.1.6.2. Son connexions elèctriques que permeten al microprocessador comunicar-se amb els perifèrics.

1.1.7. kernel

1.1.8. bios

1.2. Periferics

1.2.1. entrada

1.2.1.1. Component informàtic

1.2.2. sortida

1.2.3. entrada i sortida

2. software

2.1. Sistema Operatiu

2.1.1. donar instruccions al maquinari i l'indica com ha de funcionar.

2.1.1.1. Fa que es forci mes o menys cada part/programa depenent del que estiguis utilitzant.

2.1.2. hi han diferents tipus:

2.1.2.1. android

2.1.2.2. apple

2.1.2.3. windows

2.1.2.4. linux

2.2. programes/dades

2.2.1. word

2.2.1.1. .doc

2.2.1.1.1. .odt

2.2.2. so

2.2.2.1. mp3

2.2.2.1.1. wav

2.2.3. imatge

2.2.3.1. jpg

2.2.3.1.1. gif

2.2.4. video

2.2.4.1. mkv

2.2.4.1.1. aci

2.2.5. full càlcul

2.2.5.1. .xls

2.2.6. exe

2.2.6.1. jar

2.2.7. rar