Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỐ ĐỎ by Mind Map: SỐ ĐỎ

1. Tác giả

1.1. Vũ Trọng Phụng ( 1912-1939)

1.1.1. có năng khiếu NT từ nhỏ

1.1.1.1. mang ngòi bút sắc sảo một cái cây gốc và phức tạp

1.1.1.1.1. để lại những giá trị đặc sắc phong phú

1.2. Bần Yên Nhân( làng Hảo), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên(nay thuộc tỉnh Hải Hưng)

2. cây bút đã góp vào bức tranh của nó sạn ánh hiện thực xã hội, phong tục tập quán và tâm hồn con người, những hình ảnh, những nhân vật có sức sống lâu dài và không gì thay thế được.

3. Tác phẩm

3.1. 20 chương

4. Tóm tắt

4.1. câu chuyện kể về Xuân( Xuân tóc đỏ)

4.1.1. một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng nghề trèo me, trèo sấu kiếm tiền sống lay lắt qua ngày…

4.1.1.1. Từ nhỏ mồ côi, không ai nuôi dạy

4.1.1.1.1. bản chất bị tha hoá, có những hành động vô giáo dục

4.1.1.1.2. biị cớm bắt giam

5. ~~Bằng ngòi bút trào phúng, giọng văn chứa thái độ khinh miệt, Số Đỏ đã phản ánh phần nào thực trạng của xã hội tư sản thành thị ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc lúc bấy giờ, đó là thời kỳ chạy theo lối sống tân thời lố lăng, đồi bại, bỏ quên những đạo đức, những lớp văn hóa Nho giáo truyền thống của dân tộc ta.