Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Класификације ИС by Mind Map: Класификације ИС
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Класификације ИС

Према функционалној области

рачуноводствени ИС

финансијски ИС

производни ИС

маркетиншки ИС

ИС управљања људским ресурсима

Према организационој структури

Одељенски ИС

Организациони (за целу фирму)

Међуорганизациони

Према типу подршке

Системи за обраду трансакција

Управљачки ИС

Системи управљања знањем

Системи аутоматизације канцеларијског пословања

системи подршке одлучивању

Извршни ИС

Системии подршке групама

Интелигентни и експертски системи

Према архитектури система

систем базиран на централном рачунару

самосталан лични рачунар

умрежени рачунарски систем

према активностима које подржавају

Стратешки ИС

Тактички ИС

Оперативни ИС