Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Класификације ИС by Mind Map: Класификације ИС
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Класификације ИС

Према функционалној области

рачуноводствени ИС

финансијски ИС

производни ИС

маркетиншки ИС

ИС управљања људским ресурсима

Према организационој структури

Одељенски ИС

Организациони (за целу фирму)

Међуорганизациони

Према типу подршке

Системи за обраду трансакција

TPS

Управљачки ИС

MIS

Системи управљања знањем

KMS

Системи аутоматизације канцеларијског пословања

OAS

системи подршке одлучивању

DSS

Извршни ИС

EIS

Системии подршке групама

GSS

Интелигентни и експертски системи

Према архитектури система

систем базиран на централном рачунару

Mainframe

самосталан лични рачунар

Stand-alone

умрежени рачунарски систем

Distributed

према активностима које подржавају

Стратешки ИС

Тактички ИС

Оперативни ИС