ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН (за матеріалами посібника Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління : монографія / за заг. ред. Н. Г. Діденко. Кривий Ріг : Вид-во. Р. А. Козлов, 2019. 194 с. URL: https://www.nuozu.edu.ua/zagruzka2/EB8.pdf)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ by Mind Map: ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1. сприяння кращому розумінню місцевих потреб у соціальних послугах, визначенню проблем їх надання та шляхів вирішення

1.1. Закон України «Про волонтерську діяльність»

1.2. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

2. Проблемні питання

2.1. нормативно-правове регулювання державного механізму фінансування громадських організацій

2.2. співпраця і взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування з громадськими організаціями на паритетних, рівноправних засадах

2.3. досвід роботи у недержавних організацій щодо співпраці з державним сектором

2.4. рівень активності та довіри з боку громадськості до недержавних організацій, що надають соціальні послуги

3. Стаття 1 Закону України «Про громадські об’єднання»

3.1. Громадські об’єднання є добровільними об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права

3.2. Забезпечують здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних та інших інтересів

3.2.1. – оздоровчі та фізкультурно-спортивні організації (17,7%);

3.2.2. – громадські організації професійної спрямованості (10 %);

3.2.3. – молодіжні організації (8,1 %);

3.2.4. – об’єднання ветеранів та інвалідів (6,2 %);

3.2.5. – освітні та культурно-виховні організації (6,0 %);

3.2.6. – громадські організації національних та дружніх зв’язків (3,4 %);

3.2.7. – організації охорони природи (2,9 %);

3.2.8. – дитячі організації (2,4 %).

4. Стаття 3 Закону України «Про соціальні послуги»

4.1. Максимальна ефективність використання бюджетних і позабюджетих коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги

4.2. Соціальна справедливість

4.3. Адресність та індивідуальний підхід

5. Стаття 7 Закону України «Про соціальні послуги»

5.1. Суб’єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах можуть залучати для виконання роботи з надання соціальних послуг...

5.1.1. інші підприємства

5.1.2. установи, організації

5.1.3. фізичних осіб, зокрема волонтерів