ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ РІЗНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦІЛЬОВИМ ГРУПАМ

ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО СУСПІЛЬНИХ СЕКТОРІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (за матеріалами посібника Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління : монографія / за заг. ред. Н. Г. Діденко. Кривий Ріг : Вид-во. Р. А. Козлов, 2019. 194 с. URL: https://www.nuozu.edu.ua/zagruzka2/EB8.pdf)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ РІЗНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦІЛЬОВИМ ГРУПАМ by Mind Map: ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ РІЗНИМИ   ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ  НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦІЛЬОВИМ ГРУПАМ

1. відсутність системи моніторингу якості соціальих послуг

2. державна монополія у сфері надання соціальних послуг і розподілу замовлень

2.1. Тема следующего уровня

3. недооцінка ролі громадських, благодійних, релігійних організацій і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді

4. надмірна залежність місцевого самоврядування від рішень центральної виконавчої влади, зокрема в питаннях планування послуг і формування мережі соціальних служб, формування та виконання міс-цевих бюджетів

5. нечітка схема повноважень і розподілу функцій профільних міністерств, місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування та надавачів соціальних послуг, що поглиблює протиріччя в національному законодавстві

6. відсутність єдиного підходу до фінансування стаціонарних закладів, що надають соціальні послуги, підпорядкування їх різним відомствам

7. недостатня кількість високопрофесійних соціальних працівників

8. недосконалість законодавства щодо прав органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо організації послуг у громаді, визначення нормативів, стандартів та якості цих послуг

9. незначні обсяги бюджетного фінансування, недосконалість механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівні територіальної громади

10. відсутність ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних послуг

11. державно-громадське міжсекторальне співробітництво (партнерство) щодо надання соціальних послуг

11.1. визначена нормативно-правовим актом відповідна система співробітництва

11.1.1. зобов’язання, які мають юридичну силу

11.1.2. неформально досягнуті угоди

11.1.3. робочі відносини співробітництва

11.1.4. плани дій, узгоджені низкою організацій

12. організація доступу до юридичної, психологічної, соціальної та інших видів допомог поза проєктів НДО для представників незахищених верств населення

13. розвиток будь-якої громади має базуватися на конструктивній співпраці

13.1. громадян

13.1.1. є представниками певної громади

13.2. організацій громадянського суспільства

13.2.1. покликані представляти та захищати групові інтереси громадян

13.3. органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

13.3.1. представляють інтереси територіальних громад і наділені певними повноваженнями із забезпечення відповідних інтересів

13.4. місцевих органів виконавчої влади

13.4.1. покликані забезпечувати баланс місцевих і національних інтересів

14. Міністерство соціальної політики відповідає за визначення державних стандартів соціальних послугі

14.1. Державний стандарт догляду вдома

14.2. Державний стандарт денного догляду

14.3. Державний стандарт надання притулку бездомним особам

14.4. Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

14.5. Державний стандарт соціальної адаптації.

14.6. Державний стандарт консультування

14.7. Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів

14.8. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

14.9. Державний стандарт паліативного догляду

14.10. Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання

14.11. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації)

15. запобігання зайвого дублювання соціальних послуг різними організаціями

16. забезпечення доступу послуг для різних цільових груп, незалежно від пріоритетів міжнародних донорів

16.1. Тема следующего уровня

17. налагодження ефективної взаємодії недержавних організацій з державними, релігійними організаціями, профспілками на міському рівні