TutKIVA Salpaus mindmap

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TutKIVA Salpaus mindmap by Mind Map: TutKIVA  Salpaus mindmap

1. 2 Tutkiva oppiminen

1.1. 1 Aihe/konteksti

1.2. 2 Ennakkotietämys

1.3. 3 Vertaisarviointi

1.4. 4 Syventävän tiedon haku ja jakaminen (oivallukset)

1.5. 5 Ongelman tarkentuminen ja asian ymmärtäminen (miten, miksi? soveltaminen?)

1.6. Kokemukset

1.6.1. esim. "tutkiva oppiminen"

2. 3 Tvt/some ja mobiili

2.1. 1 Lähtötilanteen kartoitus

2.2. 2 Tavoitteiden asettaminen

2.3. 3 Työpajan suunnittelu, toteutus (15.11.)

2.4. 4 Tavoitteiden tarkentaminen ja kokeilun suunnittelu top-jaksolle

2.5. 5 Kokeilun toteutus koulussa/top-jaksolla

2.6. Kokemukset

3. 1 Työsuunnitelma

3.1. wikissä työsuunnitelma

3.1.1. työsuunnitelma opettajat (pdf) AD:lla

3.1.2. työsuunnitelma (xls) AD:lla

3.2. Kokeilut koulussa

3.2.1. SOTE

3.2.1.1. Laura

3.2.1.2. Kati

3.2.2. SOTE ja ATTO

3.2.2.1. Maija

3.2.3. NUVA

3.2.3.1. Johanna

3.2.3.2. Paula

3.2.4. LITA

3.2.4.1. Mika 28.11.2013-31.1.2014 ks. Blogi

3.2.5. Kokemukset

3.3. Dokumentointi - hanke verkossa

3.3.1. TutKIVA wiki Salpaus

3.3.2. SOTE Laura Kati

3.3.3. ATTO sote Maija

3.3.4. NUVA Paula Johanna

3.3.5. LITA Mika

3.3.6. TutKIVA blogi Hanna

3.4. Hanketapaamiset

3.4.1. Hankeverkosto

3.4.1.1. Ekami, Kotka

3.4.1.2. SamiEdu, Savonlinna

3.4.1.3. Jaakkima, Ruokolahti

3.4.1.4. Amisto, Porvoo

3.4.1.5. Salpaus, Lahti/Orimattila

3.4.2. Opetushallitus

3.4.2.1. Hankkeiden aloitusseminaari

3.4.2.2. Facebook-ryhmä MobiiliTOP

3.4.3. TutKIVA Salpaus

3.4.3.1. Atto-integrointi

3.4.3.1.1. 1 suunnittelupalaveri 7.10.

3.4.3.1.2. 2 suunnittelupalaveri

3.4.3.1.3. 3 suunnittelupalaveri 28.10.

3.4.3.2. 1 Työpaja: Tutkiva oppiminen

3.4.3.2.1. To 31.10.2013 klo 14-16 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27 lk 520/Lync

3.4.3.3. 2 Työpaja: tvt/some/mobiili

3.4.3.3.1. Pe 15.11.2013 klo 12-15 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27

3.4.3.4. 3 Työpaja: Hanketapaaminen

3.4.3.4.1. Ke 18.12.2013 klo 13-15 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27 lk 330

4. Väliselvitys

4.1. HANKESELVITYS

4.1.1. 2. Tavoitteet ja 3. niiden toteututuminen?

4.1.2. 4. Miten hanke on toteutettu? työnjako ja aikataulu?

4.1.3. 5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

4.1.4. 6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille?

4.1.5. 7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

4.2. TOIMINTA

4.2.1. Koulutus- ja kehittämisohjelmat

4.2.2. Tapahtumat

4.2.3. Muuta tiointaa, mitä?

4.3. TUOTOKSET

4.3.1. Toimintamalli

4.3.2. Julkaisut, www yms.

4.4. RAHOITUS

4.4.1. Projektitalous lähettää maksatushakemuksen Ekamiin 9.1.2014 (väliselvityksen liite)

4.5. OPH lomake

5. Tuotokset

5.1. bit.ly/tutkivablogiohje