Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TutKIVA Salpaus mindmap by Mind Map: TutKIVA 
Salpaus
mindmap
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TutKIVA Salpaus mindmap

2 Tutkiva oppiminen

1 Aihe/konteksti

2 Ennakkotietämys

3 Vertaisarviointi

4 Syventävän tiedon haku ja jakaminen (oivallukset)

5 Ongelman tarkentuminen ja asian ymmärtäminen (miten, miksi? soveltaminen?)

Kokemukset

esim. "tutkiva oppiminen"

3 Tvt/some ja mobiili

1 Lähtötilanteen kartoitus

2 Tavoitteiden asettaminen

3 Työpajan suunnittelu, toteutus (15.11.)

4 Tavoitteiden tarkentaminen ja kokeilun suunnittelu top-jaksolle

5 Kokeilun toteutus koulussa/top-jaksolla

Kokemukset

1 Työsuunnitelma

wikissä työsuunnitelma

työsuunnitelma opettajat (pdf) AD:lla

työsuunnitelma (xls) AD:lla

Kokeilut koulussa

SOTE, Laura, Kati

SOTE ja ATTO, Maija

NUVA, Johanna, Paula

LITA, Mika 28.11.2013-31.1.2014 ks. Blogi

Kokemukset

Dokumentointi - hanke verkossa

TutKIVA wiki Salpaus

SOTE Laura Kati

ATTO sote Maija

NUVA Paula Johanna

LITA Mika

TutKIVA blogi Hanna

Hanketapaamiset

Hankeverkosto, Ekami, Kotka, SamiEdu, Savonlinna, Jaakkima, Ruokolahti, Amisto, Porvoo, Salpaus, Lahti/Orimattila

Opetushallitus, Hankkeiden aloitusseminaari, Facebook-ryhmä MobiiliTOP

TutKIVA Salpaus, Atto-integrointi, 1 suunnittelupalaveri 7.10., 2 suunnittelupalaveri, 3 suunnittelupalaveri 28.10., 1 Työpaja: Tutkiva oppiminen, To 31.10.2013 klo 14-16 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27 lk 520/Lync, 2 Työpaja: tvt/some/mobiili, Pe 15.11.2013 klo 12-15 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27, 3 Työpaja: Hanketapaaminen, Ke 18.12.2013 klo 13-15 Oppimiskeskus Fellmannia Kirkkok. 27 lk 330

Väliselvitys

HANKESELVITYS

2. Tavoitteet ja 3. niiden toteututuminen?

4. Miten hanke on toteutettu? työnjako ja aikataulu?

5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille?

7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

TOIMINTA

Koulutus- ja kehittämisohjelmat

Tapahtumat

Muuta tiointaa, mitä?

TUOTOKSET

Toimintamalli

Julkaisut, www yms.

RAHOITUS

Projektitalous lähettää maksatushakemuksen Ekamiin 9.1.2014 (väliselvityksen liite)

OPH lomake

Tuotokset

bit.ly/tutkivablogiohje