Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TutKIVA Salpaus mindmap by Mind Map: TutKIVA  Salpaus mindmap
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TutKIVA Salpaus mindmap

2 Tutkiva oppiminen

1 Aihe/konteksti

2 Ennakkotietämys

3 Vertaisarviointi

4 Syventävän tiedon haku ja jakaminen (oivallukset)

5 Ongelman tarkentuminen ja asian ymmärtäminen (miten, miksi? soveltaminen?)

Kokemukset

3 Tvt/some ja mobiili

1 Lähtötilanteen kartoitus

2 Tavoitteiden asettaminen

3 Työpajan suunnittelu, toteutus (15.11.)

4 Tavoitteiden tarkentaminen ja kokeilun suunnittelu top-jaksolle

5 Kokeilun toteutus koulussa/top-jaksolla

Kokemukset

1 Työsuunnitelma

wikissä työsuunnitelma

Kokeilut koulussa

Dokumentointi - hanke verkossa

Hanketapaamiset

Väliselvitys

HANKESELVITYS

TOIMINTA

TUOTOKSET

RAHOITUS

OPH lomake

Tuotokset

bit.ly/tutkivablogiohje