Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zadatak 1 by Mind Map: Zadatak 1
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zadatak 1

Mentalna mapa

Pročitati upute o zadatku

Registrirati se na mindmeister

Izraditi mentalnu mapu

Sliku mm postaviti u wiki sustav

Sliku mm staviti u .doc datoteku i pripremiti za .zip datoteku

Bilješke

Preuzeti upute s moodla

Upoznati se s literaturom i nabaviti je

Izraditi i nadopuniti bilješke u Inetword-u

Publicirati bilješke na wiki

Staviti bilješke u .doc i pripremiti za .zip datoteku

Složenost

Preuzeti upute i primjer zadatka s moodla

Nabaviti literaturu

Proučiti literaturu i spremiti se ra rješavanje problema

Rješiti primjere

Postaviti rješenja na Inetword

Publicirati rješenja na wiki

Rješenja umetnuti u .doc i pripremiti ih za .zip datoteku

Dijagram toka

Pročitati upute

Skicirati dijagram toka

Skicirani diagram toka prenjeti u alat Project Draw

Sliku dijagrama postaviti u wiki

Sliku dijagrama staviti u .doc datoteku i pripremiti za . zip datoteku

Programsko rješenje

Izbornik

Liste

Generiranje 10000 slučajnih brojeva

Napraviti implementacije

Operacije nad listom

Wiki sustav

Registrirati se na wiki sustav

Postaviti stranicu na zadanu lokaciju

Izraditi stranicu

Sav sadržaj prebaciti u .doc daoteku i pripremiti je za .zip datoteku

Vizualizacija

Registrirati se na Slidesix

Registrirati se na Zoho

Izraditi prezentaciju u Zoho sustavu

Uvesti prezentaciju u slidesix

Svakom slajdu dodati zvuk

Postaviti vizualizaciju na wiki sustav

Uploud na moodle

Provjeriti do kad se može uplodati

Provjeriti što sve treba uploudati

.doc datoteku staviti u .zip datoteku

Izvršiti uploud