De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsproces

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsproces by Mind Map: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsproces

1. Leerinhouden, leerervaringen selecteren

1.1. Inbreng tot leerervaringen

1.2. Keuzes maken

2. besturing, differentiatie, remediëring

2.1. visies op

2.1.1. Evalueren

2.1.2. Referentiekaders

2.1.3. Evaluatie

2.1.3.1. Vormen

2.1.3.2. Technieken

2.1.3.3. Instrumenten

2.1.4. Volgsystemen

2.1.5. Foutanalyse

2.2. Verschillende onderwijsvormen

2.2.1. Onderwijsniveaus

2.2.1.1. Studiegebieden

3. observatie, evaluatie voorbereiden

3.1. visies op

3.1.1. Evalueren

3.1.1.1. Vordering leerling

3.1.2. Evaluatie

3.1.2.1. Vormen

3.1.2.2. Technieken

3.1.2.3. Instrumenten

3.1.3. Leerlingvolgsystemen

4. beginsituatie

4.1. invloed kwalitatief leren

4.2. heteroginiteit, diversiteit onderkennen

5. Geschikte leermiddelen kiezen

5.1. relevante bronnen

5.1.1. Project specifications

5.1.2. End User requirements

5.1.3. Action points sign-off

5.2. criteria

5.2.1. beoordelen

6. Gepaste leeromgevingen creëren

6.1. Kennis leerprocessen

6.1.1. Reflecteren

6.2. Kenmerken

6.2.1. Adequate

6.2.1.1. Leeromgeving

6.2.2. Motiverende

6.2.2.1. Leeromgeving

6.3. Aangepast taalgebruik

7. opgestelde doelstellingen nastreven

7.1. proces

7.1.1. handelingsplanning

7.1.2. classificatie doelstellingen

7.2. Leerplan en schoolwerkplan

7.3. Eindtermen

7.4. Ontwikkelingsdoelstellingen

7.5. Leerlijnen

8. werkvormen, groeperingsvormen selecteren

8.1. Diverse dicdatische

8.1.1. Werkvormen

8.1.2. Groeperingsvormen

8.2. elektronische leeromgevingen

8.2.1. Schedule

8.2.2. Budget

9. Zorgverbredinginitiatieven

9.1. Situatie

9.1.1. Buurt onderkennen

9.1.2. Grootstedelijk context

9.1.3. Zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid

10. Standaardnederlands

10.1. Communicatiestrategieën voor taalgebruik

10.2. Methodieken voor taalondersteuning

10.3. Taalgerichtheid

10.3.1. Niet taalvakken