Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vist ITs Internwebb by Mind Map: Vist ITs Internwebb
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vist ITs Internwebb

Projekt

Företag

Jira koppling

Länkar till aktuella projekt (i wikin)

Kontaktpersoner (länk till gemensamma kontakter)

Vist IT

Template för projektsidor i sites

Wiki

Personliga sidor

Vist IT

Dokumentmallar

Vist ITs Loggor

Grafisk profil

Programvarulicenser

Programvara lista på

Arbetsplatsprofiler per anställd över dator och utrustning

Serverkarta

Vem gör vad lista

Måndagsmöte

Protokoll

Mötespunkter

Inköpslista

Delade kontakter

Kontaktsuppgifter samt övrig info personal

Skype-adresser

Privat tele

Sammanfattning av CV

Privat adress

Facebook-konto

Current status

Ansvarsområden/befattning

Delägare eller ej

Personalhandbok

Miljö

Formulär för avvikelser/förbättringar

Formulär för rapport av miljömöte och miljöresor

Miljöledningssystemet

Processer

"Nytt projekt"-process, Projekt i Visma Tid, Projektsida i Sites, osv.

"Nyanställd"-process

Intervjuprocess

Kvalitetssystem

Organisation

Historik om företaget

Startsida

Lista på frånvaron (Ej i kalender)

Nyhetssida (Information blog)

Anställda informerar

Vist IT

Genvägar till viktiga saker