Vist ITs Internwebb

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vist ITs Internwebb by Mind Map: Vist ITs Internwebb

1. Projekt

1.1. Företag

1.1.1. Jira koppling

1.1.2. Länkar till aktuella projekt (i wikin)

1.1.3. Kontaktpersoner (länk till gemensamma kontakter)

1.2. Vist IT

1.3. Template för projektsidor i sites

2. Wiki

3. Personliga sidor

4. Vist IT

4.1. Dokumentmallar

4.2. Vist ITs Loggor

4.3. Grafisk profil

4.4. Programvarulicenser

4.5. Programvara lista på

4.6. Arbetsplatsprofiler per anställd över dator och utrustning

4.7. Serverkarta

4.8. Vem gör vad lista

4.9. Måndagsmöte

4.9.1. Protokoll

4.9.2. Mötespunkter

4.10. Inköpslista

4.11. Delade kontakter

4.12. Kontaktsuppgifter samt övrig info personal

4.12.1. Skype-adresser

4.12.2. Privat tele

4.12.3. Sammanfattning av CV

4.12.4. Privat adress

4.12.5. Facebook-konto

4.12.6. Current status

4.12.7. Ansvarsområden/befattning

4.12.8. Delägare eller ej

4.13. Personalhandbok

4.14. Miljö

4.14.1. Formulär för avvikelser/förbättringar

4.14.2. Formulär för rapport av miljömöte och miljöresor

4.14.3. Miljöledningssystemet

4.15. Processer

4.15.1. "Nytt projekt"-process

4.15.1.1. Projekt i Visma Tid

4.15.1.2. Projektsida i Sites

4.15.1.3. osv.

4.15.2. "Nyanställd"-process

4.15.3. Intervjuprocess

4.16. Kvalitetssystem

4.17. Organisation

4.17.1. Historik om företaget

5. Startsida

5.1. Lista på frånvaron (Ej i kalender)

5.2. Nyhetssida (Information blog)

5.2.1. Anställda informerar

5.2.2. Vist IT

5.3. Genvägar till viktiga saker