Fonts D'alimentació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fonts D'alimentació by Mind Map: Fonts D'alimentació

1. Definició

1.1. És el dispositiu que subministra corrent a l'ordinador i a tots els seus components.

2. Tipus

2.1. AT

2.1.1. Són les primeres fonts d'alimentació.

2.1.2. Eran rudimentàries.

2.1.3. S'activen a través d'un interruptor.

2.1.4. Els connectors eran un problema, si t'equivoques de posició, cremaves la placa.

2.2. ATX

2.2.1. Es modernitza el circuit de la font.

2.2.2. No disposa d'interruptor, sinó que consta d'un polsador connectat a la placa.

2.2.3. El connector de la placa es de 20 pins.

2.3. ATX2

2.3.1. V2.0

2.3.1.1. Utilitza un connector de 24 pins + un secundari de 4.

2.3.2. V2.2

2.3.2.1. Utilitza un connector de 24 pins + un secundari de 4 i un terciari de 8.

3. Connectors

3.1. AT

3.2. ATX

3.2.1. Interconnecta la font ATX amb la placa base.

3.3. ATX2

3.3.1. Interconnecta la font ATX amb la placa base.

3.4. MOLEX / FDD

3.4.1. Disquetera de 5.25", unitats òptiques de 5.25" ATAPI i discs durs de 3.5" IDE

3.5. Auxiliar de la placa

3.6. CPU 4 pin

3.6.1. Alimenta els processadors moderns.

3.7. SATA

3.7.1. Disc dur 3.5" SATA/SATA2

3.8. CPU 8 pin

3.9. PCI-EX 6 pins

3.9.1. Alimenta directament les targetes de vídeo PCIe

3.10. PCI-EX 8 pins

3.10.1. Alimenta directament les targetes de vídeo PCIe

4. Funcions

4.1. Converteix la corrent alterna en corrent continua.

5. Etapes

5.1. Transformació

5.1.1. Converteix la tensió d'entrada de 220 V, en tensió de sortida de 5 a 12 V.

5.2. Rectificació

5.2.1. Fa que la corrent es mantengui constant

5.3. Filtrat

5.3.1. Treballa la señal per evitar oscil·lacions

5.4. Estabilització

5.4.1. Mitjançant un regulador aconseguim que quan aumenta o disminueix la señal d'entrada, no afecti a al tensió de sortida.