Phân Tích IPL Club

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phân Tích IPL Club by Mind Map: Phân Tích IPL Club

1. Nguyên Nhân

1.1. - Thiếu người quản lý, và thực hiện

1.2. - Chưa có kế hoạch thực hiện rõ ràng kèm theo những mục tiêu và chiến lược truyền thông thích hợp.

1.3. - Không có nhiều hoạt động hấp dẫn phong phú, dẫn đến tâm lý chán nản.

1.4. - Không kêu gọi được tài trợ, ngân sách cho các hoạt động.

1.5. - Hoạt động còn rời rạc không mang tính thường xuyên định kỳ.

2. Cần Làm

2.1. - Thiết lập nhân sự

2.1.1. 3 Key Persons

2.1.2. 3 - 5 Supporters

2.1.2.1. Events

2.1.2.2. Quản lý: Facebook/Fanpage, Website/ Registration Tool.

2.1.2.3. Contents for Fanpage/Knowledge Pools...

2.2. - Khơi dậy thông tin hoạt động cho những thành người đã từng tham gia IPLClub (via email/facebook/fanpage...)

2.3. Đề xuất với 1 số doanh nghiệp

2.3.1. - Chia sẽ nguồn nhân sự

2.3.2. - Kêu gọi đầu tư những ý tưởng

2.3.3. - Hỗ trợ tài chính

2.4. - Events

2.4.1. - IPL events

2.4.1.1. Cộng đồng IPL cùng tham gia

2.4.1.2. Mở ra 1 số sự kiện đặc sắc, trí tuệ: cho cộng đồng IPL tham gia.

2.4.2. - Combine to other clubs like: startups.vn, launch.vn, v.v.. để giới thiệu IPLClub đến những tổ chức này

2.5. - Hoạt động định kỳ

2.5.1. - Theo IPL Programs

2.5.2. - Theo chương trình liên kết với 1 số clb, doanh nghiệp khác.

2.6. - Kêu gọi IPLers quay lại tham gia

2.6.1. Như 1 member

2.6.2. Như 1 Instructor

3. Mục Tiêu

3.1. 1. IPL Activities

3.2. 2. IPL Hub

3.3. 3-4. IPL Instructors & IPL Knowledge Pool.

3.4. Tạo ra đội ngũ kế thừa