Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RJEŠENJE by Mind Map: RJEŠENJE

1. matematički izraz

1.1. jednoslovne znakovne varijable

1.2. jednocifrene brojevne konstante

1.3. znakovi računskih operacija

1.3.1. zbrajanje (+)

1.3.2. oduzimanje (-)

1.3.3. množenje (*)

1.3.4. dijeljenje (/)

1.3.5. potenciranje (^)

2. pretvaranje infiksnog zapisa u postfiksni

3. implementacije stoga

3.1. pomoću polja

3.1.1. TopS

3.1.2. PopS

3.1.3. InitS

3.1.4. PushS

3.1.5. IsEmptyS

3.2. pomoću pokazivača

3.2.1. TopS

3.2.2. PopS

3.2.3. InitS

3.2.4. PushS

3.2.5. IsEmptyS

4. prioriteti operatora

4.1. potenciranje (^)

4.2. množenje (*)

4.3. dijeljenje (/)

4.4. zbrajanje (+)

4.5. oduzimanje (-)

5. provjera valjanosti unešenog infiksnog zapisa

5.1. operator na početku

5.2. operator na kraju

5.3. uzastopni operatori

5.4. uzastopne varijable

5.5. nedozvoljen znak