Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RJEŠENJE by Mind Map: RJEŠENJE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

RJEŠENJE

matematički izraz

jednoslovne znakovne varijable

jednocifrene brojevne konstante

znakovi računskih operacija

pretvaranje infiksnog zapisa u postfiksni

provjera valjanosti unešenog infiksnog zapisa

operator na početku

operator na kraju

uzastopni operatori

uzastopne varijable

nedozvoljen znak

implementacije stoga

pomoću polja

pomoću pokazivača

prioriteti operatora

potenciranje (^)

množenje (*)

dijeljenje (/)

zbrajanje (+)

oduzimanje (-)