Strukturmedel 2010-2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strukturmedel 2010-2013 by Mind Map: Strukturmedel 2010-2013

1. Det digitala biblioteket

1.1. Plattform för det digitala biblioteket

1.1.1. Publiceringsverktyg

1.1.2. Bibliotekssystem

1.1.3. Informationsinfrastruktur

1.2. Innehåll

1.2.1. Katalog 2.0

1.2.2. Fria resurser

1.2.3. Samverkan och delning

1.2.4. Kanalanpassat innehåll

1.3. Statistik och nyckeltal

1.4. Sökning

1.5. E-medier

1.5.1. Film och musiktjänster

1.5.2. Läsplattor, tablets och alternativa applikationer

1.5.3. Integration av e-böcker och e-talböcker

1.6. Digitala gränssnitt i det fysiska biblioteket

1.6.1. Digital skyltning; information och marknadsföring

1.6.2. Inspiration, delaktighet och digitala mervärden

1.6.3. E-medier och browsing i det fysiska rummet

1.6.4. Kulturupplevelser och interaktion

1.6.5. Logistik och automatisering

1.7. Mobila kanalen

1.7.1. Apps & widgets

1.7.2. Mobila e-medier

1.7.3. Mobil webbplats

1.7.4. Mobilen i det fysiska rummet