Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Strukturmedel 2010-2013 by Mind Map: Strukturmedel 2010-2013
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Strukturmedel 2010-2013

Det digitala biblioteket

Kommunikation Transaktionslösningar i det fysiska Chip/automater Publika datorer och tjänster i det fysiska  

Plattform för det digitala biblioteket

Publiceringsverktyg

Bibliotekssystem

Informationsinfrastruktur

Innehåll

Katalog 2.0

Fria resurser

Samverkan och delning

Kanalanpassat innehåll

Statistik och nyckeltal

Sökning

E-medier

Film och musiktjänster

Läsplattor, tablets och alternativa applikationer

Integration av e-böcker och e-talböcker

Digitala gränssnitt i det fysiska biblioteket

Digital skyltning; information och marknadsföring

Inspiration, delaktighet och digitala mervärden

E-medier och browsing i det fysiska rummet

Kulturupplevelser och interaktion

Logistik och automatisering

Mobila kanalen

Apps & widgets

Mobila e-medier

Mobil webbplats

Mobilen i det fysiska rummet