Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Strukturmedel 2010-2013 by Mind Map: Strukturmedel 2010-2013
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Strukturmedel 2010-2013

Det digitala biblioteket

Kommunikation Transaktionslösningar i det fysiska Chip/automater Publika datorer och tjänster i det fysiska  

Plattform för det digitala biblioteket

Publiceringsverktyg

Bibliotekssystem

Informationsinfrastruktur

Innehåll

Katalog 2.0

Fria resurser

Samverkan och delning

Kanalanpassat innehåll

Statistik och nyckeltal

Sökning

E-medier

Film och musiktjänster

Läsplattor, tablets och alternativa applikationer

Integration av e-böcker och e-talböcker

Digitala gränssnitt i det fysiska biblioteket

Digital skyltning; information och marknadsföring

Inspiration, delaktighet och digitala mervärden

E-medier och browsing i det fysiska rummet

Kulturupplevelser och interaktion

Logistik och automatisering

Mobila kanalen

Apps & widgets

Mobila e-medier

Mobil webbplats

Mobilen i det fysiska rummet