Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
інтернет by Mind Map: інтернет

1. пошукові системи

1.1. googl

1.2. yahoo

1.3. meta

1.4. rambier

1.5. yandex

1.6. mail.ru

1.7. інші

2. сервіси інтернету

2.1. електрона почта

2.2. www_передача гіпертексту

2.3. FTP_передача файлів

2.4. сервіси метєвих повідомлень

2.5. мережні новини usenet

2.6. сервіси irc

3. типи підключеня до інтернету

3.1. підключення через комутовану телефону ланію

3.1.1. найпростіший і найдешевий варіант підключення.велика швидкість.

3.2. підключення задопомогою безпроводного доступу

3.2.1. велика швидкість.невеликий термін підключення.можливе підключення декількох квартир.

3.3. доступ через некомутовану виділену лінію

3.3.1. висока швидкісь.велика вартість обладнаняя

4. історія винекнення інтернету

4.1. 1969_була запущена мережа artanet

4.2. 1984_запущена служба домених імен

4.3. 1988_поява першого вірусу яки був названий інтернет червяком

4.4. 2000_поява великих кількостей інтернет червяків

4.5. 2006_використання інтернету в усіх сферах життя