Parlem en línia: Eines per a l'aprenentatge i millora del català en modalitat e-learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Parlem en línia: Eines per a l'aprenentatge i millora del català en modalitat e-learning by Mind Map: Parlem en línia: Eines per a l'aprenentatge i millora del català en modalitat e-learning

1. Acords inicials

1.1. Freqüència connexió

1.2. Perfil membres grup

1.3. Assignació responsabilitats

1.3.1. gestió

1.3.2. contingut

1.4. Presa de decisions

1.5. Eines

1.6. Incompliment compromisos

2. Descripció i justificació del projecte

2.1. Departament Ensenyament Generalitat

2.2. Curs català: "Aprenem en línia"

2.2.1. Modalitat: e-Learning

2.2.2. Nivell elemental (B1)

3. Elaboració del projecte

3.1. Anàlisis

3.1.1. Organització

3.1.1.1. Descripció de l'empresa

3.1.1.1.1. Equip Humà

3.1.1.1.2. Especialitzada en formació i gestió del coneixement en línia

3.1.1.1.3. Experiències anteriors

3.1.1.2. Model organitzatiu

3.1.1.2.1. Especialitzada en formació i gestió en línia

3.1.1.2.2. Implicació de l'alumne per generar aprenentatge

3.1.1.2.3. Objectiu: promoure aprenentatge del català

3.1.1.2.4. Treball de qualitat i innovador

3.1.2. Objectius

3.1.2.1. Objectius Generals

3.1.2.1.1. Formació virtual de qualitat

3.1.2.1.2. Comunitat virtual

3.1.2.1.3. Espai d'ensenyament de català

3.1.2.1.4. Proporcionar materials i recursos

3.1.2.1.5. Proporcionar un sistema de qualitat

3.1.2.1.6. Desenvolupar l'aprenentatge del català

3.1.2.2. Objectius d'aprenentatge

3.1.2.2.1. Consolidar i ampliar habilitats

3.1.2.2.2. Adaptar-se a diferents situacions lingüístiques

3.1.2.2.3. Desenvolupar l'expresió oral i escrita

3.2. Disseny

3.2.1. Disseny didàctic

3.2.1.1. Població objectiu

3.2.1.1.1. Adults que volen consolidar i ampliar les habilitats lingüístiques en català

3.2.1.2. Anàlisi de les necessitats

3.2.1.2.1. Avaluació inicial

3.2.1.3. Continguts

3.2.1.3.1. Bloc 0: introducció

3.2.1.3.2. Bloc 1: Funcions generals de la llengua

3.2.1.3.3. Bloc 2: Nocions específiques

3.2.1.3.4. Bloc 3: Components gramaticals

3.2.1.3.5. Bloc 4: Components textuals

3.2.1.4. Seqüenciació dels continguts

3.2.1.5. Activitats

3.2.1.5.1. Lectures, debats, qüestionaris,...

3.2.1.6. Avaluació

3.2.1.6.1. Continuada

3.2.1.7. Model pedagògic

3.2.1.7.1. Aprenentatge construccionista

3.2.1.7.2. Aprenentatge col·laboratiu

3.2.1.8. Processos docents

3.2.1.8.1. Guiar als alumnes

3.2.1.8.2. Establir sistemes de comunicació

3.2.1.8.3. Dur a terme el sistema d'avaluació

3.2.1.8.4. Executar el curs

3.2.2. Disseny tècnic i logístic

3.2.2.1. Argumentació modalitat

3.2.2.2. Argumentació plataforma

3.2.2.3. Argumentació recursos i eines

3.2.3. Planificació

3.2.3.1. Seqüència temporal de les tasques

3.2.3.2. Anàlisi econòmica

3.2.3.2.1. Costos

3.2.3.2.2. ROI

3.2.3.2.3. Beneficis

3.3. Desenvolupament

3.3.1. Desenvolupament Moodle

3.3.2. Materials

3.3.3. Activitats

3.3.4. Guia alumne

3.3.5. Revisió i publicació del curs

3.4. Implementació

3.4.1. Desenvolupament de la formació

3.4.2. Desenvolupament del curs

3.5. Avaluació

3.5.1. Nivell 1: Avaluació del curs

3.5.2. Nivell 2: Avaluació del coneixement dels alumnes

3.5.3. Nivell 3: Avaluació nivell trasnferència iormació

3.5.4. Nivell 4: Avaluació impacte econòmic