Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ørkildskolen & Folkeskolereformen by Mind Map: Ørkildskolen & Folkeskolereformen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ørkildskolen & Folkeskolereformen

Høringsoplægget: http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16991 Lovforslaget: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L51/20131_L51_som_fremsat.pdf

Større elevinddragelse

Forældresamarbejde

Personale

Arbejdspladser

Arbejdstidsreglerne

Kompetenceudvikling

Links: http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Kompetencer-og-viden/Kompetenceudvikling-af-paedagogisk-personale   http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Kompetencer-og-viden/Samarbejde-mellem-laerere-og-andre-medarbejdere

Teamsamarbejde

Link; http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Kompetencer-og-viden

Diverse husketing

Læringscenter

Kommissorium

Ørkildskolens ambitioner

Indskoling

Mellemtrin

Inkluderende læringsmiljøer

Pæd. weekend

KFI

Kommissorieum

Idræt & bevægelse

Kommissorium

Understøttende undervisning

Lektiehjælp

Den åbne skole

Kommissorium

Fransk og tysk undervisning

Kommissorium

Håndværk og design

Kommissorium

Madkundskab

Kommissorium

Længere og mere varieret skoledag

Udeskole

Læringsmål

Engelsk fra 1. klasse

Kommissorium

Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen

Trivsel

Sciencestrategi

Kommissorium

Bilag: Kommunal sciencestrategi

Noter fra sciencegruppemøde i september

Medie- og digitaliseringsstrategi

Kommissorium

Kommissorier og vejledninger til arbejdet

Oversigt over kommissorier

Tidsplan for kommissorier

Arbejdsgruppefordeling

Folkeskoleloven - læs teksten

UVM - Den Nye Folkeskole

Vejledning til at skrive i et dokument

Vejledning til at skrive kommentarer til andre grupper

Vejledning til Mindmap - video

Vejledning til at skrive en kommentar til andre grupper - video

Brug for hjælp? Skriv her

PPT fra pæd. møde 15. januar

Fagudvalg per 1. august 2014

Nye Fælles Mål

Øget faglighed

Overordnede mål for Folkeskolereformen

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.