Velfærdsmodellerne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Velfærdsmodellerne by Mind Map: Velfærdsmodellerne

1. Kontientale

1.1. FORDELE

1.1.1. Man betaler for ydelser via arbejde

1.2. ULEMPER

1.2.1. Ingen dækning/sikkerhedsnet for folk udenfor arbejdsmarkedet

2. Atlantiske

2.1. FORDELE

2.1.1. Selvbestemmelse

2.1.2. Ulighed

2.1.3. Motivation (til selv hjælp)

2.2. ULEMPER

2.2.1. Stor forskel på rig og fattig

2.2.2. Ulighed

3. Nordiske

3.1. FORDELE

3.1.1. Høj sikkerhed

3.1.2. Lighed

3.1.3. Alle er dækket

3.1.4. Alle har muligheder

3.2. ULEMPER

3.2.1. Mindre frit valg

3.2.2. Højt skattetryk

3.2.3. Betaler for andre

3.2.4. Misbrug af sociale ydelser

3.2.5. "Kan det betale sig at arbejde"

4. Sydeuropæriske

4.1. FORDELE

4.1.1. Lav skat

4.2. ULEMPER

4.2.1. Manglende sikkerhed