חלוקת עבודה

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חלוקת עבודה by Mind Map: חלוקת עבודה

1. שני

1.1. צילום אירועים

1.2. תיעוד שכבת ו

1.3. סרטון תחילת שנה

1.4. סקר תשע"ה

1.5. מפה - חלוקת עבודות

2. רוני

2.1. עבודת חקר על חלק מסגל בית הספר

2.2. כתבת המאה (סודי)

2.3. כתבות השבוע

3. כולם

3.1. הרצאות על העיתון החדש

3.2. לוח בדיחות lino it

4. אירועים מיוחדים בבי"ס

4.1. שבוע הסובלנות

4.2. למידה במוזיאון

4.2.1. אשכולות למידה

5. נויה

5.1. שירים מומלצים

5.2. אירועים חדשים

5.3. אקטואליה