Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Téma DP by Mind Map: Téma DP

1. Další inspirace

1.1. Masarykova univerzita

1.2. Projekt CEINVE - brožura

1.3. Projekt CEINVE - video

1.4. Jiná diplomová práce

2. Výsledky mého mozkového hloubání a dloubání

2.1. RWCT - studenti ISK na ÚI

2.2. RWCT - budoucí studenti ISK na ÚI

2.3. RWCT - uživatelé knihovny

3. Teoretická část (RWCT)

3.1. Terminologie

3.1.1. kritické myšlení

3.1.2. kritické čtení

3.1.3. kritické psaní

3.1.4. čtenářská gramotnost

3.1.5. myšlení

3.2. Vývoj

3.2.1. Programy

3.2.1.1. RWCT

3.3. Oblasti / složky (zařazení do souvislostí)

3.3.1. Kritické čtení (interpretace textu)

3.3.2. Kritické psaní

3.3.3. Kritické myšlení

3.3.4. Modely, strategie

3.3.4.1. E-U-R

3.3.4.2. 7 fází

3.3.4.3. SQ3R

3.4. Metody

3.4.1. brainstorming

3.4.2. brainwriting

3.4.3. myšlenkové mapy

3.4.4. volné psaní

3.4.5. I.N.S.E.R.T.

3.4.6. Podvojný deník

3.4.7. ...

4. Praktická část?

4.1. a) Využití ISK na ÚI? (z pohledu studenta)

4.1.1. Využití poznatků teoretické části

4.1.2. Výstup

4.1.2.1. Workshop?

4.1.2.2. Brožura? (popř. jiná forma)

4.1.2.3. E-learningový kurz?

4.1.2.4. Články v iStudně?

4.1.2.5. Přednáška v rámci některého z předmětů

4.1.3. Postup I

4.1.3.1. 1. výzkum zájmu o danou problematiku (jako součást sebevzdělávání, seberozvoje)

4.1.3.2. 2. provedení (v případě workshopu, kurzu)

4.1.3.3. 3. zhodnocení výsledků

4.1.4. Postup II

4.1.4.1. 1. výuka studentů, jak využít RWCT

4.1.4.2. 2. otestování výsledků

4.2. b) Schopnost kritického myšlení studentů ISK na ÚI?

4.2.1. 1. výzkum (subjektivní hodnocení studentů)

4.2.2. 2. testování studentů

4.2.3. 3. porovnání výsledků (1. a 2. bod)

4.3. c) Zájem studentů ISK na ÚI o vzdělávání v této oblasti?

4.4. d) Zájem vyučujících ISK na ÚI o vzdělávání v této oblasti?

4.5. e) Schopnost kritického myšlení budoucích studentů ISK na ÚI?

4.5.1. Součást přijímacích zkoušek / pohovoru

4.6. f) Schopnosti kritického myšlení uživatelů knihovny

4.6.1. Podobný postup jako u předchozích