Catbàsic Salt

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Catbàsic Salt by Mind Map: Catbàsic Salt

1. Equip pedagògic

1.1. Montse Venrell: Titulada per la UAB en filologia catalana i amb el màster Educació i TIC per la UOC

1.1.1. Coordinadora i professora

1.2. Natalia Garcia: llicenciada en pedagogia i mestra d'educació especial per la UV i amb el màster Educació i TIC per la UOC

1.2.1. Tutora i professora. Responsable de la planificació pedagògica

1.3. Anna Järner: llicenciada en i amb el màster Educació i TIC per la UOC

1.3.1. Tutora i professora. Responsable de la planificació tècnica i la logística.

1.4. Rosa Maria Pardo: llicenciada en Psicologia i mestra d'educació especial i amb el màster Educació i TIC per la UOC

1.4.1. Tutora i professora i responsable de la integragració al curs a possibles alumnes amb discapacitats

2. Breu justificació del nostre projecte

2.1. El municipi de Salt de la comarca del Gironès ha crescut exponencialment. De la població immigrada destaquen els col.lectius:

2.1.1. Marroquí 4.852 veïns

2.1.2. Gambià 1780 veïns

2.1.3. Llatinoamericà

2.2. Catbàsic Salt donarà als nouvinguts una oportunitat econòmica per integrar-se a la societat i la llengua catalana

2.3. Àmbit d'aplicació

2.3.1. 6 mòduls en 8 mesos

2.3.1.1. Qui sóc? Qui sou?

2.3.1.2. El meu dia a dia?

2.3.1.3. El meu poble?

2.3.1.4. D'on vinc?

2.3.1.5. Què i qui vull ser?

2.3.1.6. Què ha passat?

2.3.2. 25 alumnes per aula i tutor

2.3.3. 75 alumnes per edició

3. Tasques principals

3.1. ASSURE

3.1.1. Analitzar característiques dels estudiants

3.1.1.1. Socials

3.1.1.2. Nivell d'estudis

3.1.1.3. Coneixements previs

3.1.1.4. Habilitats i actituds

3.1.1.5. Estils d'aprenentatge

3.1.1.6. Motivació

3.1.2. Establir objectius d'aprenentatge

3.1.3. Seleccionar

3.1.3.1. Estratègies

3.1.3.2. Metodologies

3.1.3.3. Mitjans i materials

3.1.3.3.1. Text

3.1.3.3.2. Imatges

3.1.3.3.3. Vídeo

3.1.3.3.4. Àudio

3.1.3.3.5. Multimèdia

3.1.4. Organitzar l'escenari d'aprenentatge

3.1.5. Avaluar i revisar

3.1.5.1. Participació dels estudiants

3.1.5.2. Resultats de l'aprenentatge

4. Objectius generals: integrar lingüísticament els nouvinguts de Salt

4.1. Comprensió oral

4.1.1. Vocabulari freqüent sobre temes d'interès personal

4.1.2. Captar la idea principal de missatges curts i senzills

4.2. Comprensió lectora

4.2.1. Llegir textos curts i senzills

4.2.2. Trobar informació específica dins un text senzill (prospectes, menus...)

4.2.3. Comprendre diferents tipus de textos senzills

4.3. Interacció i expressió oral

4.3.1. Parlar sobre esdeveniments quotidians amb els companys

4.3.2. Mantenir intercanvis socials breus

4.3.3. Comprendre missatges de mitjans de comunicació

4.4. Expressió escrita

4.4.1. Escriure notes i missatges curts i senzills

4.4.2. Escriure diferents tipus de textos com ara curriculums vitae, cartes, qüestionaris

5. Disseny Tècnic i Logistic

5.1. Plataforma d'e-learning Edu 2.0 que permet

5.1.1. Versió en català

5.1.2. Incrustar un calendari de planificació

5.1.3. Pujar material de diferents tipus sense limitacions

5.1.4. Lliurar, comentar i corregir feines en línea sense canviar de format

5.1.5. Fer-hi feina sense grans coneixements previs

5.1.6. Accedir-hi des de qualsevol navegador

5.1.7. La col.laboració de diversos professors

5.2. Sistemes de presentació de continguts

5.2.1. per unitats

5.2.2. usant el calendari per facilitar el seguiment per part dels estudiants

5.3. Sistemes de comunicació i interacció

5.3.1. Asíncrons

5.3.1.1. Fòrums per a la majoria de casos de comunicació entre estudiants, i estudiants i tutor

5.3.1.2. Tauler del professor

5.3.1.3. Debats de participació obligaòria

5.3.2. Síncrons

5.3.2.1. Xat per a plujes d'dees en equip i activitats similars

5.4. Sistemes de control i avaluació

5.4.1. Tests d'autoavaluació en línia

5.4.2. Activitats de lliurament obligat

5.4.3. Participació en fòrums

5.4.4. Recull d'activitats i exercicis final d'unitat

5.4.5. Exercisis en línia

6. Disseny didàctic

6.1. Destinataris i coneixements previs

6.1.1. Són immigrants a Salt.

6.1.2. Tenen coneiexements d'usuari d'informàtica

6.1.3. Han entrat en contacte amb la llengua catalana prèviament

6.2. Model de Disseny Instruccional

6.3. Plantejament didàctic

6.3.1. Sis mòduls d'una durada d'un mes cada un aproximadament

6.3.1.1. I Quí sóc? Quí sou?

6.3.1.1.1. Salutacions i comiats

6.3.1.1.2. Estructures per a la presentació personal i d’una altra persona

6.3.1.1.3. Verbs en present

6.3.1.1.4. Vocabulari: lletres, números, nacionalitats i països, llengües, oficis, aficions

6.3.1.2. II. El meu dia a dia

6.3.1.2.1. La conjugació verbal del present

6.3.1.2.2. Vocabulari referent: llocs, accions del dia a dia, el mercat, el centre de salut, l’escola, els restaurants.....

6.3.1.2.3. Adverbis temporals

6.3.1.2.4. Les hores

6.3.1.3. III. El meu poble

6.3.1.3.1. Vocabulari de la família, de les descripcions de persones...

6.3.1.3.2. Vocabulari per a la descripció de llocs i pisos

6.3.1.3.3. Verb 'haver-hi'

6.3.1.3.4. El pronom partitiu 'en'

6.3.1.4. IV D'on vinc?

6.3.1.4.1. Passat perifràstic i imperfet d’indicatiu.

6.3.1.4.2. Contrast de passats.

6.3.1.4.3. Adverbis Temporals

6.3.1.4.4. Connectors

6.3.1.4.5. Vocabulari específic del menjar

6.3.1.5. V. Què i qui vull ser?

6.3.1.5.1. Futur

6.3.1.5.2. Repàs d'oficis i estudis

6.3.1.5.3. Vocabulari vinculat amb la feina

6.3.1.5.4. Adjectius de personalitat

6.3.1.6. VI. Què ha passat?

6.3.1.6.1. Pretèrit perfet

6.3.1.6.2. Participis

6.3.1.6.3. Vocabulari periodístic

6.3.1.6.4. Adverbis temporals

6.4. Modalitat d'aprenentatge

6.4.1. Tauler del professor

6.4.2. Xats i debats

6.4.3. Fòrums

6.5. Recursos d'EVA

6.5.1. Hardware

6.5.1.1. Ordinador i connexió a Internet

6.5.2. Software

6.5.2.1. Acrobat reader 6.0 o superior

6.5.2.2. Flash Player

6.5.2.3. Java

6.5.2.4. Windows Media Player

7. Anàlisi econòmic

7.1. ROI(33.750 / 39.500) x 100 = 85 %

7.1.1. Ingresos

7.1.1.1. Preu Matrícula: 50€ x 75 alumnes = 3,750€

7.1.1.2. Subvencions: 30.000 (Any 1)

7.1.2. Dispeses

7.1.2.1. Personal: 31.000€

7.1.2.2. Programari: 1500 €

7.1.2.3. Altres: 7.000€