לחסן או לא לחסן?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
לחסן או לא לחסן? by Mind Map: לחסן או לא לחסן?

1. שמעתי על מאמרים אשר טוענים שחיסונים גורמים לאוטיזם

1.1. מפרסום של משרד הבריאות יוני 2004 עולה כי אין כל בסיס מדעי לטענות כי חיסונים גורמים לאוטיזם. יתרה מזאת, מחקרים מבוקרים שללו את הקשר. שכיחות אוטיזם גבוהה בהרבה בהשוואה למצב שלפני 30 שנה, לא בגלל החיסונים אלא בגלל שבעשור האחרון עלתה המודעות לאבחנה של אוטיזם, וזמינות השרות המאבחן וחל שינוי בקריטריונים לאבחנה. כל אלו יחדיו הובילו לגילוי מקרים רב יותר של אוטיזם.

1.1.1. http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=35&catid=832&pageid=5180

1.2. הנושא לא ודאי כיוון שיש מחקרים שטוענים שחיסונים גורמים לאוטיזם, מאידך ישנם מחקרים שטוענים שאין קשר בין שני הדברים. בכל אופן, חשוב להדגיש כי ישנן סיבות נוספות לאוטיזם והטריגרים להופעת אוטיזם הם סביבתיים בלבד כגון זיהום אוויר וטראומות.

1.2.1. התשובה לא נכונה כיוון שהיא יכולה לחזק דעה שלילית בקרב ההורים על חיסונים, שאינה נכונה, ובעקבות זאת להוריד את שיעור הילדים המחוסנים

2. האם חיסונים מסוכנים יותר לתינוקות מהמחלה אשר הם מונעים?

2.1. כמו לכל תרופה יש גם לחיסונים תופעות לוואי, פרופיל תופעות הלוואי מתון ובטוח. החיסונים נחשבים לטכנולוגיה הרפואית הבטוחה ביותר וביכולתם למנוע מחלות שגורמות נזקים קשים כגון שיתוק במחלת פוליו. לכן חיסונים ודאי אינם מסוכנים יותר מהמחלה עצמה.

2.1.1. https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.3394930585505902&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&m%20enuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1250608244875&menuBarStartMenuParam=subSubject&topMenuId=11&menuBarOpenCategoryParam=&mainView=article&mainId=1375617923891&mainSubjectParam=1250608244875

2.2. כמו לכל תרופה יש גם לחיסונים תופעות לוואי, וכיוון היום רמת התחלואה מאוד קטנה אין צורך לסכן את הילד במתן חיסון מיותר.

2.2.1. התשובה אינה נכונה כיוון שהיא אינה מבוססת על עדויות ודאיות ומכילה בתוכה סטיגמות הקיימות בתחום של חיסון ילדים

3. הבנתי שהרבה חיסונים מכילים כספית רעילה שגורמת לפגיעה מוחית חמורה

3.1. כספית אשר אינה מזהמת את הסביבה קיימת בחומר משמר בשם תימרוסל שהיו מוסיפים בעבר לחיסון. כמויות הכספית הינן זעירות ביותר, ובטוחות, והן מתחת לכמויות הנמצאות במזון של תינוקות ופעוטות ולכן לא סביר שחיסון יגרום לפגיעה מוחית. בנוסף לכך, כיום במדינות המערב, מרבית חיסוני השגרה שניתנים לילדים אינם כוללים תימרוסל בגלל שעברו להשתמש בבקבוקונים חד פעמיים של חיסונים ולכן אין צורך בחומר משמר. סיבה נוספת להפסקת שימוש בתימרוסל היא שהיום יש חומרי שימור חדשים אשר אינם כוללים כספית.

3.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

3.1.2. מצגת של משרד הבריאות יוני 2004

3.2. היום חיסוני השגרה אינם מכילים כספית כיוון שבקבוקי חיסון נועדו לשימוש חד פעמי בשונה מבעבר - בקבוקי חיסון הכילו חומר משמר שכלל בתוכו כספית כיוון שבקבוק החיסון נועד לשימוש רב פעמי. לכן כיום החיסון נחשב לבטוח ולא קיימת סכנה לפגיעה מוחית אחרי קבלת החיסון.

3.2.1. מהתשובה ניתן להסיק שבעבר החיסון לא היה בטוח לשימוש. מסקנה זו יכולה להוביל את ההורה להרהר האם יש היום רכיבים לא בטוחים בחיסון חוץ מכספית כגון אלומיניום או פורמלין שיכולים להזיק לילד. המשפט האחרון של התשובה- הוא חד משמעי כאשר האחות אומרת שלא קיימת סכנה לפגיעה מוחית. עדיף לנסח את המשפט באופן הבא: "לא סביר שחיסון יגרום לפגיעה מוחית", כיוון שאנו מדברים על רכיב ספציפי בחיסון, כאשר אין התייחסות לשאר הרכיבים או תופעות לוואי אחרות שיכולות להיגרם בעקבות החיסון.

4. מדוע אי אפשר לסמוך על כך שכל האחרים מתחסנים?

4.1. קיים מושג שנקרא "חסינות עדר"- משמעותו שרוב האוכלוסייה (90%-95%) חייבת להתחסן ואז הילדים שלא חוסנו עדיין מוגנים מהמחלה כיוון שיש סביבם הרבה ילדים מחוסנים. חשוב לזכור ש"חסינות עדר" לא מונע את המחלה באופן ודאי כיוון שאם ילד שלא חוסן יבוא במגע ישיר עם חולה מדבק, אותו ילד יכול לחלות במחלה.

4.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

4.2. כאשר רוב הילדים מתחסנים (90%-95%), ניתן לחשוב על אפשרות שלא לחסן את הילד כיוון שהסיכוי שיחלה במחלה הוא מאוד נמוך. במידה ולא מחסנים, חשוב לזכור שעדיין קיים סיכוי שהילד יחלה במחלה מכמה סיבות כגון- נדידת האוכלוסייה ממקום למקום והגעתם של תיירים ממדינות אחרות, מגע ישיר עם חולה מדבק ועוד.

4.2.1. התשובה אינה נכונה משום שהאחות טוענת שניתן לשקול את האופציה של אי מתן חיסון לילד למרות שהיא מוסיפה ואומרת שאם לא יחוסן, יש סיכוי שיחלה במחלה. עמדה זאת של אחות יכולה להוביל את ההורה לקבל החלטה שגויה בנוגע לחיסון הילד.

5. איזה מחלות ירדו באופן משמעותי בעקבות חיסונים?

5.1. כיום לא רואים תחלואה כמעט במחלות מאוד קשות שתקפו ילדים בעבר כגון אסכרה, חצבת, חזרת עקב החיסון שמונע את הופעת המחלה. לדוגמא: שיעור מחלת החצבת הופחת מ894,134 מקרים ל101 מקרים בלבד בשנת 2001 .

5.1.1. מצגת של משרד הבריאות -חיסוני ילדים במאה ה- 21

5.2. רוב המחלות שנצפתו בעבר, שיעורן ירד היום באופן משמעותי ועל כן אנו לא נתקלים במחלות אלו היום

5.2.1. התשובה אינה מצביעה על מחלות מסויימת. היא כללית מדי ולא משכנעת.