Науково-метричні бази

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Науково-метричні бази by Mind Map: Науково-метричні бази

1. Повний перелік наукових журналів України що входять до науково-метричних баз

2. "Web of science"

3. Публікація наукової статті у науково-меричній базі

4. SCOPUS

4.1. Алгоритм пшуку інформації в базі даних SCOPUS

5. Алгоритм створення карти знань