התנגדות לחיסונים

AR
Anna R
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
התנגדות לחיסונים by Mind Map: התנגדות לחיסונים

1. תגובת הורה 1: "שמעתי על מאמרים אשר טוענים שחיסונים גורמים לאוטיזם"

1.1. תשובה נכונה של אחות: אין קשר בין חיסונים לאוטיזם, מומחים בינלאומיים הגיעו למסקנה, באופן שאינו מתיר ספק, וכך גם עולה ממצאי מחקרים, שחיסונים ככלל וחיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת (MMR) בפרט, אינם גורמים לאוטיזם.

1.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/No_conection_autism.aspx

1.2. תשובה לא נכונה של אחות: אתה לא יכול להאמין לכל מה שאתה קורא באינטרנט.

2. תגובת הורה 2: "האם חיסונים מסוכנים יותר לתינוקות מהמחלה אשר הם מונעים?"

2.1. תשובה נכונה של אחות: לא, יש מחלות המהוות סיכון מיוחד לתינוקות כמו - מחלת השעלת, זיהום פולשני הנגרם על ידי חיידק המופילוס אינפלואנזה מסוג B ודלקת כבד נגיפית B , לפיכך ניתן ורצוי להגן על תינוקות מפניהן על ידי מתן חיסונים.

2.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

2.2. תשובה לא נכונה של אחות: מה פתאום, יכולות להיות קצת תופעות לוואי, אבל זה לא משתווה למחלות עצמן.

3. תגובת הורה 3: "האם תינוקות הינם צעירים ורכים מדי מכדי לקבל חיסונים?"

3.1. תשובה נכונה של אחות: לא. תינוקות נולדים עם מערכת חיסונית מפותחת המגינה עליהם מפני רוב החיידקים אליהם הם נחשפים מרגע היוולדם. חיסונים הניתנים לתינוק מאפשרים לו לפתח הגנה טובה מפני מחלות אליהן נחשף והמסכנות אותו.

3.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

3.2. תשובה לא נכונה של אחות: לא, הילד שלך נראה כ"כ בריא וחזק, אני בטוחה שהוא יתמודד יפה עם החיסון.

4. תגובת הורה 6: "האם הילדים מקבלים יותר מדי חיסונים שפוגעים במערכת החיסון?"

4.1. תשובה נכונה של אחות: חיסונים הינם רק חלק קטן ממה שהמערכת החיסונית של הפעוטות נדרשת להתמודד עמו מדי יום ביומו. מערכת החיסון של ילודים נחשפת לשפע של זיהומים סביבתיים. תינוקות מסוגלים להגיב למגוון של מיליוני נגיפים וחיידקים מכיוון שיש בגופם הרך מילארדי תאים של מערכת החיסון אשר בשלים ומוכנים לפעולה. לכן, חיסונים הניתנים לילודים בשנתיים הראשונות לחייהם הינם למעשה טיפה בים לעומת האתגרים החיסוניים שמערכת החיסון של התינוק צריכה להתמודד עמם מדי יום, באופן טבעי.

4.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

4.2. תשובה לא נכונה של אחות: החיסונים עוזרים למערכת החיסון, לא פוגעים בה.

5. תגובת הורה 5: "אני מודאג מכך שיש חיסונים רבים מדי."

5.1. תשובה נכונה של אחות: למרות שהילדים כיום מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו פעם, הרי שהודות לטכנולוגיה המודרנית של חומרי החיסון הופחתו מספר החלבונים והסוכרים והפכו את החיסונים ליותר בטוחים עם פחות תופעות לוואי. ובזכות החיסונים הרבים התחלואה, התמותה והאישפוז ירדו בצורה חדה.

5.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

5.2. תשובה לא נכונה של אחות: זה רק 13 חיסוני שגרה, זה לא הרבה.

6. תגובת הורה 4: "האם/עדיף לחלות במחלות באופן טבעי מאשר לקבל חיסונים מלאכותיים?"

6.1. תשובה נכונה של אחות: לא. ההבדל שבין התחסנות על-ידי חיסונים לבין הדבקה הטבעית במחלה הוא המחיר שהתינוק צריך לשלם כדי לקבל את החסינות הזו. המחיר שמשלמים ילדים שמקבלים חיסון הוא אי הנוחות שבקבלת מספר זריקות ומדי פעם כאב במקום הזריקה. המחיר שמשלמים, לעומת זאת, בהדבקה בתחלואה טבעית הוא בדרך כלל מחלה קשה: שיתוק בהדבקה טבעית בנגיף הפוליו, פיגור שכלי כתוצאה מהדבקה בנגיף המופילוס אינפלואנזה b, אי ספיקת כבד מזיהום טבעי בנגיף דלקת כבד נגיפית מסוג B, חירשות או דלקת ריאות כתוצאה מהדבקה טבעית בנגיף אבעבועות רוח. כל אלו הם מחירים גבוהים יותר מדי למען השגת חסינות כנגד מחלה.

6.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

6.2. תשובה לא נכונה של אחות: אני חושבת שהכי עדיף זה לא לחלות בכלל, לכן הילדים מקבלים חיסון.

7. תגובת הורה 7: "האם חיסונים מחלישים את מערכת החיסון של התינוק?"

7.1. תשובה נכונה של אחות: לא. הנגיפים שבחומר החיסון אינם יכולים להחליש את מערכת החיסון של התינוק. –יתר על כן, הדבקה טבעית עם נגיפים מסויימים עשויה להחליש את מערכת החיסון. החומרים שבחיסונים הינם שונים ואינם גורמים לחולשה החיסונית הזו כפי שגורמים הנגיפים טבעיים. הנגיפים החיים המוחלשים שמצויים בחיסונים כנגד אבעבועות רוח וחצבת שונים מאוד מנגיפי מחלות אלו, אשר כנגדם אנו מחסנים.

7.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

7.2. תשובה לא נכונה של אחות: לא, אל תדאג.

8. תגובת הורה 8: "מדוע אי אפשר לסמוך על כך שכל האחרים מתחסנים?"

8.1. תשובה נכונה של אחות: אתה מתכוון ל למה שאנו מכנים "חסינות עדר". מדובר בחסינות חלקית, אם ילד לא מחוסן יבוא במגע ישיר עם חולה מדבק, אותו ילד יכול להדבק ולחלות למרות שסביבתו הקרובה מחוסנת. ההישענות על "חסינות העדר" וההסתמכות על כך שהם "מוגנים" מהדבקה בגלל השיעור הגבוה של ילדים מחוסנים סביבם - אינה ערובה לבריאותם, בגלל מסר סיבות: זה גורם לירידה בכיסוי החיסונים במספר אוכלוסיות, זה גורם לכיסוי חיסוני לא אחיד ברחבי העולם, מטיילים ותיירים הנחשפים לאוכלוסיות שונות, נדידת אוכלוסיות שאינם מחוסנים יוצרת מקורות סיכון חדשים.

8.1.1. http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/questions_answers.aspx

8.2. תשובה לא נכונה של אחות: תחשוב שאם כל אחד יחשוב כמוך, לא יהיו לנו ילדים לחסן.

9. תגובת הורה 9: "איזה מחלות ירדו באופן משמעותי בעקבות חיסונים?"

9.1. תשובה נכונה של אחות: חיסונים עזרו להורדה דרמתית בתחלואה ובתמותה של מחלות רבות כמו: Haemophilus influenza מזן B חיידק הגורם לדלקת קרום המוח בתינוקות. דלקת נגיפית מסוג A ו-B, שיתוק ילדים, חזרת, אדמת, חצבת, טטנוס, דיפטריה ושעלת.

9.1.1. http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=35&catid=832&pageid=5180

9.2. תשובה לא נכונה של אחות: הרבה מחלות כמעט הוכחדו.