Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. ICT onderwijs

1.1. digi-borden

1.2. computers

1.3. laptops

2. ICT samenleving

2.1. internet

2.2. computers

2.3. laptops

2.4. brieven en andere materialen voortaan digitaal

2.5. telefoon

3. ICT stageschool

3.1. methodes van ambrasoft

3.2. digi-borden

3.3. computers

3.4. laptops

3.5. leerlingvolg systeem

4. ICT vervolgstudie

4.1. opdrachten uitwerken op de computer

4.2. computer

4.3. laptop

5. ICT periode 10