בטיחות במוסדות חינוך

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
בטיחות במוסדות חינוך by Mind Map: בטיחות במוסדות חינוך

1. נפילות מגובה : בכפר יפיע נפל ילד במהלך שיעור חינוך גופני , נפגע קשה בראש

2. האם המניעה עוזרת Ideas

2.1. תלמידים באשקלון שעברו את תוכנית המניעה (שאינה עוסקת בטראומה) לפני מבצע "עופרת יצוקה", גילו יותר חוסן ובאופן משמעותי, מתלמידים שלא עברו את התוכנית באותה עיר. (הפרש של 50% בתסמינים פוסט-טראומתיים לטובת קבוצת ההתערבות).

2.2. מחקרים קודמים שבדקו את התוכנית כאשר זו יושמה לאחר אירועים טראומטיים בנוסף לירידה משמעותית באחוזי הטראומה בקרב תלמידים שעברו את התוכנית, הראו גם יכולת חזרה לשגרה מהירה יותר וביצועים חברתיים ולימודיים טובים יותר בתקופה שאחרי האירועים הטראומטיים.

3. סטטיסטיקה

3.1. בהשוואה למדינות ה - OECD ישראל ממוקמת במקום ה- 15 מתוך 34 מדינות בבחינת שיעור תמותת הילדים כתוצאה מהיפגעות.

3.1.1. Session Rule 1

3.1.2. Session Rule 2

3.2. נמשכת מגמת הירידה בתמותת ילדים מהיפגעות, ולמרות זאת עדיין מתים כל שנה בישראל 144 ילדים עקב היפגעות

3.3. כ -40% מתוך כלל הפניות למלר"ד וכשליש מתמותת הילדים בגיל 17-1 מיוחס להיפגעות, ולא במחלות

3.4. כ - 45% מהילדים שאושפזו עקב היפגעות נפגעו בבית.

3.5. בקרב בני הנוער היקף התמותה מהיפגעות מעורר דאגה - יותר ממחצית מתמותת בני הנוער מקורם בהיפגעות ולא במחלות.

4. כיצד אפשר למנוע

4.1. הדרכות לבטיחות

4.2. רענון מידע והנחיות

4.3. המלצות בטיחות לגננות

4.4. רשימת בדיקות ודפי עזר לניהול בטיחות

5. תפקיד האחות

5.1. חינוך לבריאות

5.1.1. Sub Idea 1

5.1.2. Sub Idea 2

5.2. הגשת עזרה ראשונה ויצירת קשר עם ההורים במקרה הצורך

5.3. עריכת ביקורי בית

5.4. מילוי תפסי בקשה למבחן פסיכולוגי

5.5. הרכה אישית והדרכת הורים

5.6. בקשת מכתבי הסכמה מההורים לחיסון

5.7. חיסון תלמידים

6. דוגמאות למקרים שקרו

6.1. ניסוי שהשתבש : בזמן שהמורה בדקה אבקות מעל להבת אש עף גיץ גרם לפיצוץ בכיתה עשרה תלמידים נפגעו