Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khảo sát by Mind Map: Khảo sát

1. Hình thức khóa học

1.1. cách thể hiện

1.1.1. Video

1.1.2. Buổi nói chuyện

1.1.3. Audio

1.1.4. Bài viết

1.2. Thời gian học

1.2.1. <1h/tuần

1.2.2. 2h/tuần

1.2.3. >2h/tuần

1.3. Học phí

1.3.1. có

1.3.2. Không

1.4. Phần thưởng

2. Thông tin cá nhân

2.1. Tên

2.2. Tuổi

2.3. Giới tính

2.4. Chuyên ngành

2.5. Trường

2.6. Cách tự học

2.6.1. Sách báo

2.6.2. Khóa học online

2.6.3. không học thêm

2.6.4. Câu lạc bộ học thuật

2.7. Internet

2.7.1. Thời gian

2.7.2. Wed?

2.7.3. thói quen tìm kiếm

2.8. Kiến thức kinh tế

3. Nội dung khóa học

3.1. Tính chất

3.1.1. Hài hước

3.1.2. Nghiêm túc

3.2. Kiểm tra ?

3.3. Bài tập >< lý thuyết

3.4. Ứng dụng ?