ความสัมพันระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสัมพันระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์ by Mind Map: ความสัมพันระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

1. ฝากไฟล์

1.1. GoogleDrive

1.1.1. Copyright

1.2. Google+

1.2.1. Web developer credit

1.3. ISSUU

2. การติดต่อสื่อสาร

2.1. ข้อความ

2.1.1. Facebook

2.1.2. Line

2.1.3. MSN

2.1.3.1. Gmail

2.1.3.1.1. Yahoo

2.2. ภาพ

2.2.1. Camfoge

2.2.2. Skype

2.2.3. Facebook chat

2.2.4. Instagram

3. ส่งจดหมาย E-mail

3.1. Gmail

3.1.1. SSL Certificate with VeriSign

3.2. MSN

3.3. Hotmail

4. การซื้อ - ขายสินค้า

4.1. Dealfish

4.1.1. Yes (add details)

4.1.1.1. Eg. Uses Woocommerce plugin and accepts payments via Paypal

4.1.2. No

4.2. Easy

4.2.1. Yes (add details)

4.2.2. No

4.3. Amazon

4.3.1. Yes (add details)

4.3.1.1. mailchimp.com

4.3.1.2. constant contact.com

4.3.1.3. aweber.com

4.3.2. No

4.4. Ebay

4.5. Readyplanet

4.6. Tarad

5. ชมภาพภาพยนต์

5.1. 1000เทพ.com

5.1.1. Yes (add details)

5.1.2. No

5.2. freemovie-hd.com

5.2.1. Yes (add details)

5.2.2. No

5.3. donungonlines.blogspot.com

5.3.1. Yes (add details)

5.3.1.1. Search box

5.3.1.2. Google ads

5.3.1.3. New node

5.3.2. No

5.4. jomvphd.com

5.4.1. Left

5.4.1.1. 5 latest blog posts

5.4.2. Middle

5.4.2.1. 5 latest tweets

5.4.3. Right

5.4.3.1. mailing list signup form

5.5. irockmovie.com

5.5.1. Full width menu

5.5.1.1. Terms and conditions

5.5.1.2. Privacy Policy

5.6. nangonly.com

6. ดาวโหลดข้อมูล

6.1. 4Shared

6.1.1. Yes (add details)

6.1.1.1. Types of ads used

6.1.1.1.1. Banner Ads

6.1.1.1.2. Other Ads

6.1.2. No

6.2. GoogleDrive

6.3. Magaupload

7. การค้นหาข้อมูล

7.1. Google

7.2. Bing

7.3. Yahoo

7.4. Kapook

7.5. วิกิพีเดีย

8. แชร์ขอมูล

8.1. ISSUU

8.2. Google+

8.2.1. WordPress

8.2.1.1. Name of theme used

8.2.1.1.1. eg StudioPress: Balance theme

8.2.2. Joomla

8.2.3. Drupal

8.2.4. Adobe Catalyst

8.2.5. Other

8.3. Yahoo

8.4. Hotmail

9. การสร้างแบบจำลอง

9.1. วาดภาพ

9.1.1. eg. UA-1234567-2

9.2. Sketup

9.3. SurveyCan

10. สื่อความบันเทิง

10.1. ภาพวีดีโอ

10.1.1. Youtube

10.1.2. cilpmass

10.1.3. Facebook

10.1.4. SurveyCan

10.1.5. thaihotclip

10.2. เสียง

10.2.1. Facebook

10.2.1.1. ns1.oldnamserver

10.2.1.2. ns2.oldnamserver

10.2.2. Youtube

10.2.2.1. ns1.newnamserver

10.2.2.2. ns2.newnamserver

10.2.3. 4shared