Karolina Wójcik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Karolina Wójcik by Mind Map: Karolina Wójcik

1. Doświadczenie

1.1. Trener

1.1.1. umiejętności miękkich itp.

1.1.1.1. w Fundacji Dla Jedności

1.1.1.1.1. 96 h warsztatów z Lokalności. Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Akademia Aktywności Młodego Obywatela" z funduszy Szwajcarskich.

1.1.1.1.2. 4 h warsztatów z komunikacji. Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Coaching W Działaniu" ze środków Młodzieży w działaniu

1.1.1.2. dla Samorządu Studenckiego UMCS

1.1.1.2.1. 3 h zajęć z zarządzania pomysłami w ramach "Akcji Sukces"

1.1.2. ekologii

1.1.2.1. w Fundacji Larus

1.1.2.1.1. Łącznie 30 h warsztatów ekologicznych i przeprowadzenie 3 gier terenowych(6h). Odbiorcy: -dzieci i młodzież szkolna (od szkoły podstawowej po liceum)

1.1.2.1.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci podczas pikniku przedszkoli w Lublinie

1.1.2.2. W ramach akcji "Aktywna Dziesiątka"

1.2. Specjalista ds. promocji

1.2.1. w Fundacji Dla Jedności

1.2.1.1. Zakres zadań: -prowadzenie fan page'a fundacji -promocja wydarzeń i projektów -kontakt z biurami karier -tworzenie opisów itp.

1.3. aktywność społeczna, wolontariat

1.3.1. Związek Harcerstwa Polskiego

1.3.1.1. specjalista ds. programu i metodyki

1.3.1.1.1. koordynatorka -rocznych programów pracy drużyny -programów obozów letnich i zimowych drużyny harcerskiej

1.3.1.1.2. autorka i koordynatorka wyjazdów tematycznych

1.3.1.1.3. autorka i realizatorka: -rajdów -gier terenowych -nocnych gier szkolnych -zajęć stacjonarnych

1.3.1.2. wychowawca

1.3.1.2.1. prowadząca cotygodniowe zbiórki

1.3.1.2.2. koordynatorka indywidualnych ścieżek rozwoju podopiecznych

1.3.1.2.3. realizatorka programów profilaktycznych i metodyki harcerskiej

1.3.1.3. logistyk i organizator

1.3.1.3.1. -rajdów -wyjazdów szkoleniowych -festiwalu obozowego -koordynator warty obozowej i pracy kuchni obozowej

2. Szkolenia

2.1. "Coaching metodą rozwoju zawodowego i osobistego młodzieży" 31.03 - 19.11.2012

2.1.1. Organizator: Fundacja Dla Jedności

2.1.2. zajęcia coachingowe: 24 godzinny (1 spotkanie 8 godzinne i 4 spotkania po 4 godziny) (marzec – czerwiec) kurs e-learningowy: 24 godziny dydaktyczne w sześciu blokach tematycznych (czerwiec – wrzesień) 3-dniowe seminarium: listopad

2.1.3. Tematyka zajęć coachingowych: -efektywna realizacja celów osobistych i zawodowych, -sztuka motywacji w codziennej pracy, -kariera zawodowa jako platforma rozwoju własnego potencjału, -rola samodyscypliny i zaangażowanie w pracy zawodowej, -dynamika pracy zespołowej, rola lidera, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Cel e-learningu: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów

2.2. "ABC Liderstwa"

2.3. Szkolenia z Marketingu i PR

2.4. "Lubelskie Centrum Organizacji Pozarządowych"

2.5. "Fabryka inspiracji"

3. Zainteresowania

3.1. Ekologia

3.1.1. świadomość konsumencka

3.1.2. ekonawyki

3.1.3. edukacja przyrodnicza

3.1.4. upcykling

3.2. Trenerstwo

3.2.1. formy i metody pracy

3.2.1.1. stacjonarne

3.2.1.2. outdoor

3.2.2. coaching

3.3. Organizacja pracy

3.3.1. planowanie działań

3.3.2. strategia

3.3.3. organizacja biura i przestrzeni

4. O mnie

5. Poszukuję pracy